Kazdangā darbojas pensionāri un aicina pulkā arī pārējos

Kazdangas pašvaldībā no 2011. gada februāra līdz jūlijam sadarbībā  ar  Kopienas Attīstības Centru (KAC) realizēts Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) atbalstīts projekts „Palīdzot sev palīdzu citiem – kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”, ko finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv Projekta vispārējais mērķis ir pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē un palielinātu pašnoteikšanās spējas. Tomēr pašu galveno vislabāk pasaka fotogrāfijas, no kurām staro dzīvesprieks, vēlme mācīties un piedalīīties.

Projekta mērķu sasniegšanai tika organizētas dažādas nodarbības, kas palīdz iedzīvotājus veiksmīgāk integrēties dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas. Nodarbības notika Aizputes novadā sakoptās un mājīgās ēkās: Kazdangas pilī, Kazdangas kultūras centrā, Saieta namā, Cīravas arodvidusskolā, pagasta pārvaldē un pansionātā „Rokaiži”:
Fizkultūras un komandu sporta nodarbības pensionāriem (aprīlis – jūnijs)
Izglītojošas nodarbības par uzturu pensionāru vecuma cilvēkiem (maijs)
Atmiņas un orientēšanās nodarbības (Kazdangas kultūras namā un pansionātā „Rokaiži”) (marts – jūnijs)
Seminārs „Es un mana veselība” ( pansionātā „Rokaiži”) (maijs)
Literārais klubs (jūnijs, jūlijs)
Kulinārijas nodarbības (jūnijs, jūlijs)
Rokdarbu darināšana (marts – maijs)
Preses klubs (jūnijs, jūlijs)
Internets „Pasaule, Latvija manā pagastā” (aprīlis
)
Nodarbības vadīja pieredzējuši lektori, kā arī sabiedrībā pazīstamas personības, piemēram, „Tex-Mex” Latvija Šefpavārs Havjers Garsija. Tāpat kā lektore uzstājās arī Madrides eksperte sirmgalvju brīvprātīgo aprūpētāju sagatavošanā un izglītošanā, kā arī vietējie lektori no Kurzemes reģiona.

Līdz 9. jūnijam Kazdangas pagasta bibliotēkas telpās varēja novērtēt projekta laikā darinātos rokdarbus. Pirmie tos redzēja cīravnieki. No marta līdz maijam Cīravas, Kazdangas un Aizputes rokdarbnieces kopā ar nodarbību vadītāju Baibu Viguli tamborējušas un adījušas šalles, darinājušas somiņas, žabo, kā arī atstarotājus ziedu formā. Izstādes galvenais akcents ir “musturdeķis” ar nosaukumu “Dzērve”, kas darināts dažādās rokdarbu tehnikās un ir 15 amatnieču kopdarbs. “Vispār adīt mācēju, bet nekad ar to dzīve nebiju aizrāvusies, taču visām kopā strādāt bija interesanti,” apliecina cīravniece Lilija Kesmina. No jauna viņa iemācījusies gatavot dekoratīvos ziedus.

Bez minētajām aktivitātēm notika atmiņas un orientēšanās nodarbības, fiziski vingrinājumi, kā arī datorapmācība. Lekcijas par uzturu vecāka gadagājuma ļaudīm Cīravā un Rokaižos lasīja docente Mar Garrido no Spānijas.

Nodarbību posma noslēgumā viešņas – projekta vadītāja Rakele Moreno un lektore Mar Garrido viesojās Kazdangā, lai apskatītu parku un atjaunotās kultūras iestādes un plānotu tālāko sadarbību projektā.

Projekta aktivitātes ietvēra preses un literārā kluba nodarbības Kazdangā un Cīravā, kuru laikā projekta dalībnieki vairāk uzzināja par vietējo laikrakstu veidošanu un klātienē iepazinās ar redakcijas darbu, kā arī vērtēja jaunākās grāmatas. Ar šiem jautājumiem klausītājus iepazīstināja “Kursas Laika” reportiere Sarmīte Štrausa. Tiek gatavota arī projekta avīzīte. Pensionāri devās ekskursijā uz Liepāju, kur apskatīja pilsētu, viesojās Amatnieku namā un pabija pie jūras.

Savukārt Havjērs Garsija iepazīstināja ar eksotiskiem ēdieniem.Olīveļļā apceptas ķiploku pusītes, putnu gaļa, citrona šķēles un vēl pāri par desmit nosaukumu citu pārtikas produktu Rīgas restorānu “Tex Mex” šefpavāram Havjēram Garsijam vien zināmā secībā pamazām nonāk uz milzīgas pannas. Sestdien 2.jūlijā Cīravas arodvidusskolas virtuvē viņš gatavoja spāņu virtuves ēdienu paelju projekta dalībnieku priekam. Pasākumā piedalījās dalībnieki no Cīravas un Kazdangas.

9. jūlijā tika gatavots arābu ēdiens kuskuss, kura pagatavošanai vajadzēja dārzeņus, kuskusu un gaļu.
Abu ēdienu pagatavošana notika apmēram stundu, ko bija vērts redzēt: tukšā, lielā panna akurāti un skaisti kā glezna pildījās ar dažādiem produktiem, iznākums bija pasakains gan izskata, gan garšas ziņā. Pavārs sniedza daudz paskaidrojumu par ēdiena gatavošanu, pārtikas produktiem, mudināja uzdot jautājumus un centās uz tiem atbildēt.
Projekta dalībnieki -gan cīravnieki, gan kazdandznieki bija sajūsmināti par pavāra prasmi, par dažādo produktu salikumu un par to, ka tas viss garšoja lieliski. Pasākuma noslēgumā pensionāri pateica paldies gan pavāram Havjeram Garsijam, gan KAC vadītājai Rakelei Moreno.

15. jūlijā, projekta noslēgumā, Kazdangas pils apaļajā zālītē notika grāmatas par Kazdangu prezentācija. Grāmatas „Laika upe plūst un plūst” autore ir liepājniece Irma Markopa, kura bērnības gadus ir pavadījusi Kazdangā. Pasākumā piedalījās žurnāla „Helikons” izdevēja Ēriks Birzkopa.

Pirms pasākuma Cīravas un Kazdangas pensionāriem bija iespēja apskatīt nesen iekārtoto veļas mazgātavu, dušu un pirti, kā arī atjaunotos Kazdangas kultūras, tūrisma informācijas un izglītības centru, Saieta namu, bet pilī viņi skatīja rokdarbu nodarbību bērniem.

Noslēgumā pensionāri pateicās pasākumu organizatoriem un nodarbību vadītājiem un izteica vēlmi piedalīties projektos, lai apgūtu jaunas prasmes.

Pēc laikraksta „Kursas Laiks”un mājas lapas www.cirava.lv ziņām sagatavoja 

Biruta Konrāde, Aizputes novada domes projektu vadītāja

komentāri


Comments are currently closed.