Cilvēki mums apkārt…

Dzīvoju un strādāju, kā to dara vairums cilvēku. Bet dzīvē pienāk brīdis, kad sāc domāt, kāpēc lietas notiek tieši tā kā notiek. Aptuveni pirms 16 gadiem manā dzīvē bija grūts posms; likās – debesis mani nogāza uz zemes, viss sabruka un es negribēju celties. Taču dzīvē mēs satiekam daudzus cilvēkus, kuri ir mūsu skolotāji. Arī es tad satiku jeb precīzāk iepazinu sievieti, savu pirmo mentoru, kura parādīja, pamācīja, ka ne viss ir tā kā izliekas, padeva roku, lai es pamazām pieceltos. Un teica: „Tikai tad, kad cilvēks gatavs izturēt grūtības – viņam tās tiek sūtītas, tikai tad, kad viņš gatavs uzklausīt un mācīties – viņš satiek viedu cilvēku, tikai tad, kad lasot  gatavs arī saprast – viņš ierauga grāmatuplauktā kādu ļoti labu grāmatu, kurai garām ir pagājis neskaitāmas reizes…”

Tagad es domāju līdzīgi viņai, jo esmu nu viņas vecumā un sava dzīves bagāža ir arī man. 100% piekrītu, tai domai, ka tad, kad mēs esam gatavi kam jaunam, rodas iespējas, satiekam draugus un domubiedrus, padomdevējus. Te lielu lielais Paldies veiksmei vai likteņa pirkstam par to, ka iepazinu Aiju, Ausmu, Jāni, Valdi, Kristīni, Elfu un visas pārmaiņuskolas.

Un tā pamazām no bēdīgās nots pāreju uz priecīgāku. Dzīve turpinās. Darbs nomaina darbu, tāpat kā diena nomaina nakti. Izvaltā,  pēc DIC projekta realizācijas, izveidojās domubiedru grupa un nodibinājām biedrību „ATTĪSTĪBAI”. Esam jauni un zaļi. Taču mēģinām darboties, rakstīt projektus, kalt plānus par nākotni. Pirmais projektiņš jau apstiprināts, drīz jau uzsāksim tā realizāciju. Un tas nekas, ka tā ir tikai „Laipiņa izvaltiešiem”, nevis tilts pāri Rudņai. Mums tik un tā ir prieks. Dzīvojot un strādājot ar prieku, mēs radām, bet  ciešot – tikai eksistējam.

Tāpēc priecāsimies par to, kas mums ir! Strādāsim un gan jau atkal satiksim sava dzīvesceļa skolotājus.

Inga Leikuma

P.S. Nesen sapratu, ka man ir prieks dzīvot laukos, savā dzimtajā Izvaltā. Prieks par lietu un brāzmaino vēju, par saulīti un īpašo gaisa smaržu, par putnu dziesmām un labiem ļaudīm.

Inga


Grockit – Online Test Prep: Social & Fun.

komentāri


Comments are currently closed.