Otrā vasara Makašānu Dzīvās Mākslas centrā

Pēc nelielas atelpas jūnija nogalē Makašānos atsākušās dažādas aktivitātes – gan jaunas, gan arī  tās, kam iestrādes liktas iepriekšējos mēnešos. Dzīvās Mākslas centra darbinieki dibina jaunus kontaktus ar Latgales amatniekiem, kuri turpmāk varētu iesaistīties kopīgā amatu prasmju pilnveidošanā, dalīties ar savām iemaņām, iesaistoties neformālās mācību aktivitātēs.

Nākamajā nedēļā darbu sāks gleznošanas, aušanas un koktēlniecības darbnīcas, kur jaunieši un arī pieaugušie varēs iepazīties ar amatu un mākslas veidu pamatiem, iemēģināt roku dažādās tehnikās, izveidot kādu daiļdarbu un vienkārši jaukā atmosfērā radoši kopā darboties.

Atgādināšu, ka šī gada pavasarī turpinājām iesākto darbu pie skulptūru dārza izveides. Tagad to ir papildinājuši seši jauni objekti, par ko priecājas gan paši autori, gan ikviens, kurš ierodas Makašānu Amatu vidusskolā. Tāpat ritēja darbs pie citu amatu priekšmetu izgatavošanas un centra krājuma vaidošanas.

Vasara ir arī laiks, kad gandrīz pārdienu ierodas viesi, kas iepazinušies ar Makašāniem caur mūsu vietnēm internetā, bet tagad vēlas visu redzēt pa īstam. Dzīvās Mākslas centra darbinieki ar prieku ved ekskursijas no viena objekta uz otru, kur kopīgās sarunās atkal dzimst jaunas ieceres un veidojas sadarbības saites ar radošiem cilvēkiem un amatniecības atbalstītājiem citos novados.

Gundega Rancāne


Funny Pranks, Gags, and T-Shirts

komentāri


Comments are currently closed.