Kurmenē būs darbīga vasara

Kurmenē vasaras atnākšana vairāk asociējas ar pavasara sākumu, kad viss mostas no ziemas miega un dabā sākas rosība. Nebūtu patiesi to teikt par visu Kurmeni, bet par biedrību „Kurmenes viļņi” gan. Pēc Sorosa fonda – Latvija finansētā projekta beigām pagājušā gada nogalē, bija iestājies pārdomu un ceļa meklējumu laiks, lai saprastu, ko darīt, kam darīt un kas iecerēto varētu darīt. Šobrīd lietas ir izkustējušās no vietas, un rādās, ka vasara būs rosīga.

Jūnijā būs apskatāma vietējās mākslinieces Annas Grundmanes gleznu un rokdarbu izstāde. Jūlija sākumā nedēļu norisināsies mākslas plenērs „Kurmenes renesanse” mākslinieka Jāņa Anmaņa virsvadībā. Priecīgas ziņas ir arī tās, ka apstiprināts sadarbībā ar biedrību „Stelpīte” tapušais projekts par divu brīvprātīgo jauniešu no Polijas darbošanos Kurmenē jūlijā un augustā.

Vasara aktivitātes plānojot un organizējot pārliecinājos, ka sadarbība ir viena no veiksmīga rezultāta atslēgām. Izrādās, ka ir arī ar ko sadarboties un daudzas lietas var atrisināt, jo ir pašvaldība – gan vietējā Kurmenes pagasta pārvalde, gan Vecumnieku novada Dome, kura izpalīdz ar dažādiem resursiem, ir aktīvi cilvēki apkārt ne tikai pašu pagastā, bet arī kaimiņos, kas ir gatavi palīdzēt. Atliek tikai darboties.

Kristīne Jansone, projekta vadītāja

komentāri


Comments are currently closed.