Uztvert savas zināšanas un prasmes kā resursu un dalīties tajā

25. maijā mājturības tehnoloģiju un mājsaimniecības metodisko apvienību vadītāji un novadu izglītības koordinatori IZM VISC rīkotajā seminārā iepazinās ar „Pārmaiņu skolu” pieredzi. Uzrunājot šo auditoriju, atgādinājām iniciatīvas īstenošanas gaitā nostiprinājušos atziņu, ka kopienas attīstības un panākumu atslēga ir radoša skola. Domājot par izglītības sistēmu Latvijā un tās nākotni, vislielākais sasniegums būtu tas, ja mēs visi varētu vienoties – un panākt, ka izglītības sistēma ir viena no vissvarīgākajām – un sekmīgākajām radošajām industrijām! Tas notiks, ja katra izglītības iestāde redzēs sevi kā atklājumu un jaunu risinājumu laboratoriju, kurā iepriekšējās paaudzēs uzkrāto zināšanu apgūšana ir tikai sākuma punkts to apšaubīšanai un pielietošanai jaunos veidos.

Mājturības tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību priekšmetu apgūšana ir lieliska saikne starp formālo mācīšanos un dzīves prasmēm, kas ir un būs noderīga katram cilvēkam, turklāt daudziem tā var kalpot arī par starta punktu turpmākās karjeras un nodarbinātības izvēlei. Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības jomas ir īpašs resurss skolas attīstībai vismaz divos aspektos, jo paver iespējas:

•        Esošās infrastruktūras un aprīkojuma efektīvākai izmantošanai un pilnveidošanai

•        Cilvēkresursu zināšanu un prasmju labākai izmantošanai, kas var nozīmēt gan papildus nodarbinātības iespējas un ienākumus, gan gandarījuma un sabiedrības atzinības iegūšanu.

Vienlaikus jāpievērš uzmanība arī tam, ka izvēles ir pašu cilvēku ziņā. Pārmaiņu skolu pieredze liecina, ka panākumu esamību vai iespēju zaudēšanu ietekmē

•        Vietējo iedzīvotāju, t.sk., pedagogu gatavība un ieinteresētība iesaistīties jaunās darba formās

•        Ciešu un praktisku partnerattiecību veidošana ar skolas vadību

•        Kopīga redzējuma veidošana un lietišķa plānošana ar pašvaldību (un ne tikai tās izglītības speciālistiem!)

•        Vietējo iedzīvotāju reālo vajadzību noskaidrošana un gatavība darīt to, kas vajadzīgs, nevis tikai to, kas mums patīk

Projektu ieviesēju skatījumu, daloties ieguvumos un izaicinājumos, pārstāvēja Vīpes pamatskolas un Baldones vidusskolas pārstāvji. Runātāji atzīmēja, ka pašas skolas ļoti bieži nenovērtē savu potenciālu un esošos resursus, ar ko varētu paveikt ievērojami vairāk. Savukārt pašvaldības tradicionāli uztver skolu kā formālās izglītības iestādi, līdz ar to nesaskatot tās iespējas sniegt lielāku ieguldījumu kopienas attīstībā. Vīpes piemērs spilgti demonstrē, ka saprašanos iespējams panākt, taču, lai tā notiktu, jāpieliek neatlaidīgs darbs. Rezultātā Vīpes skola ir mājvieta arī Vīpes amatniecības centram „Māzers”, kurš turpina pilnveidoties un īstos apgriezienus uzņems vasaras beigās.

Ieguvumu saraksts ir iespaidīgs. Kopienai, skolai un indivīdiem darbības loka un formu paplašināšana nozīmē

•        Sociālās atstumtības mazināšanu

•        Nodarbinātības potenciāla paaugstināšanu

•        Attiecību spēcināšanu ar sabiedrību

•        Profesionālā pilnveidi un gandarījumu

Tādu rezultātu pēc taču ir vērts strādāt!

Pateicamies VISC speciālistei Ilzei Kadiķei par sadarbību un radīto iespēju dalīties „Pārmaiņu skolu” pieredzē!

Aija Tūna

komentāri


Comments are currently closed.