Iespēja parādīt rugājiešu labos darbus

17.maijā Rugāju novada vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja palepoties ar saviem labajiem darbiem, jo skolā viesojās Atvērtās sabiedrības fondu  Ārkārtas palīdzības fonda pārstāvji Mark Basczoni un  Olga Tarasova, kā arī Liesma Ose un Aija Tūna no Sorosa fonda – Latvija. Finansētāju pārstāvji no Budapeštas un Ņujorkas vēlējās iepazīties ar Rugāju novada domes īstenotā projekta “Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem” aktivitātēm un rezultātiem. Skolēni sagaidīja viesus un  stāstīja par daudzajiem skolas un novada sabiedrības ieguvumiem šajā projektā, pārliecinoši demonstrējot savas angļu valodas prasmes, izrādot skolas lepnumus – ar jaunām informāciju tehnoloģijām aprīkoto datorklasi, radoši iekārtoto skolēnu pašpārvaldes telpu, skolas radio un dīdžeju prasmes, pie viena arī pamācot dīdzēju prasmes Markam.  Viesi iepazinās arī ar nupat iniciatīvas Latgales reģiona attīstībai “Audz, Latgale” ietvaros atbalstītā projekta „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra „Skreine” izveidošana Rugāju novadā”  plānotajām iespējām, apmācībām un telpām.
Piedaloties šogad SFL projektu konkursā Latgales reģiona attīstībai “Audz, Latgale”  rugājieši ir ieguvuši otru iespēju apgūt SFL finansējumu. Veiksmīga izrādījās rugājiešu ideja apvienot sabiedrības un pašvaldības spēkus, lai Rugāju novada vidusskolas paspārnē turpinātos jauniešu un pieaugušo daudzveidīgu apmācību kursi un dažādi tematiski izglītojoši pasākumi  novada sabiedrībai jeb vietējai kopienai. Visu projektu caurvij tēma par seno amatu prasmju pielietojamību mūsdienās, projektā ir plānotas vairākas amatu apmācības un arī konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem kā zināšanas pārvērst prasmēs un gūt no tām ienākumus.

Mārīte Orniņa, Rugāju novada projektu direktore

komentāri


Comments are currently closed.