1.atjaunotā lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Tirzā

1.maijā pie Tirzas ” Biedrības nama” pēc 74 gadu pārtraukuma notika lauksaimniecības un rūpniecības izstāde. Skolas un biedrības “” KāpNes” iniciatīvu organizēt šādu pasākumu aktīvi atbalstīja  vietējie uzņēmēji, lauiksaimnieki, pagasta pārvalde un NVO. Izstādes rītā laukumā iebrauca vareni traktori, kombaini un cita tehnika, aplociņos zālājā lēkāja truši un svarīgi pastaigājās pīles.  Apmeklētāji izrādīja lielu interesi par vietēju uzņēmēju reklāmas plakātiem.


FREE Shipping on Shindigz Party Supply Orders $85+

Neizpalika kāpšana umur-kumura stabā, karaoke dziedāšana un sportiskas atrakcijas. Nedalītas simpātijas guva skolas jaunie akrobāti, kuri ar savu priekšnesumu aizsāka labdarības akciju sporta zāles remontdarbiem. Ciemos ieradās arī kaimiņu pagasti: Druvienas muzeja vadītā ar afišu izstādi un Galgauskas ” Veišu” mūzikanti.  Darbojās rotkaļa darbnīca un uz ugunskura vārījās zirņu zupa.

Bijām priecīgi par lielu atsaucību-  izstāde pulcēja vairākus simtus apmeklētāju.

Paldies sponsoriem un sadarbības partneriem par katalogu, afišām un reklāmas plakātiem, kā arī dāvanām! Pārliecinājāmies, ka pie mums  dzīvo darbīgi, iniciatīvas bagāti un ar optimismu apveltīti ļaudis.


Funny Pranks, Gags, and T-Shirts

komentāri


Comments are currently closed.