Mēneša arhīvs: May, 2011

Atklājas jēdzīgu vīru lietas

Meklējot liecības par „Pārmaiņu skolu” paveiktā sekām, sestdien iegriezāmies Tirzā, un bijām ļoti patīkami pārsteigti par cilvēku noskaņojumu un pārliecību – tāda sajūta, ka krīze viņus tikai darījusi atvērtākus un stiprākus. Savukārt Šķēdē sporta skolotājs Nauris, tāds kā vietējais “komandas kapteinis, masieris un guru” vienā personā” ir pamodinājis un aizrāvis tos, kas citur jau sen nodzērušies vai pašlaik osta līmi. Turpināt lasīt…

Iespēja parādīt rugājiešu labos darbus

17.maijā Rugāju novada vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja palepoties ar saviem labajiem darbiem, jo skolā viesojās Atvērtās sabiedrības fondu  Ārkārtas palīdzības fonda pārstāvji Mark Basczoni un  Olga Tarasova, kā arī Liesma Ose un Aija Tūna no Sorosa fonda – Latvija. Finansētāju pārstāvji no Budapeštas un Ņujorkas vēlējās iepazīties ar Rugāju novada domes īstenotā projekta “Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem” aktivitātēm un rezultātiem. Turpināt lasīt…

1.atjaunotā lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Tirzā

1.maijā pie Tirzas ” Biedrības nama” pēc 74 gadu pārtraukuma notika lauksaimniecības un rūpniecības izstāde. Skolas un biedrības “” KāpNes” iniciatīvu organizēt šādu pasākumu aktīvi atbalstīja  vietējie uzņēmēji, lauiksaimnieki, pagasta pārvalde un NVO. Izstādes rītā laukumā iebrauca vareni traktori, kombaini un cita tehnika, aplociņos zālājā lēkāja truši un svarīgi pastaigājās pīles.  Apmeklētāji izrādīja lielu interesi par vietēju uzņēmēju reklāmas plakātiem. Turpināt lasīt…

Pavasaris Jaunsilavās

Pavasaris nomainījis zemes ziemīgi balto tērpu pret košajiem ceriņu akordiem, un gaisā jau vējo tuvās vasaras jausmas. Arī Jaunsilavas pamatskola, viena no „Pārmaiņu skolām”, gatavojas vasaras posmam. Oficiāli projekts „Radošās darbnīcas Jaunsilavās” ir beidzies, taču labās lietas nevar tā vienkārši nolikt plauktiņā un ļaut tām apklāties ar putekļiem. Kā lai ļauj stāvēt dīkā mūsu lieliskajām iekārtām: mūzikas sistēmai, šujmašīnām, kaltiem un ēvelēm?! Un tā mūs joprojām ik nedēļu pulcē vokālā ansambļa mēģinājumi, vingrošanas un datorzinību nodarbības. Turpināt lasīt…

Uztvert savas zināšanas un prasmes kā resursu un dalīties tajā

25. maijā mājturības tehnoloģiju un mājsaimniecības metodisko apvienību vadītāji un novadu izglītības koordinatori IZM VISC rīkotajā seminārā iepazinās ar „Pārmaiņu skolu” pieredzi. Uzrunājot šo auditoriju, atgādinājām iniciatīvas īstenošanas gaitā nostiprinājušos atziņu, ka kopienas attīstības un panākumu atslēga ir radoša skola. Turpināt lasīt…

Riebiņu novadā spriež par skolu lomu kopienas attīstībā

Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Riebiņu novadā 3.maijā notika izglītības iestāžu darbinieku radošā diskusija „Savs ceļš, lai noturētos”, kurā tika apspriesti stratēģiski jautājumi novada attīstības modeļa kaldināšanai. Diskusijā piedalījās Riebiņu novada deputāti, izglītības un kultūras komitejas locekļi, pedagogi, skolu darbinieki. Kā labās prakses piemēri tika demonstrēti Riebiņu vidusskolas un Dravnieku pamatskolas projekti, kas tika īstenoti Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Turpināt lasīt…

Jaunas idejas un darbi Makašānos

Pavasaris Makašānu Dzīvās Mākslas centrā atnācis ar jaunu rosīšanos. Lieli un mazi dažādās tehnikās darina centra un skolas prezentācijas priekšmetus – nelielas koka rotaļlietas, linu maisiņus ar pērlīšu uzrakstiem, austus dekorus un citus suvenīrus. Labāko darbu process tiek fotografēts un aprakstīts, lai papildinātu „Skrīņa” krājumu. Turpināt lasīt…

Idejas smēlu kā no dzidra avota

Apsveicu ar lielo apbalvojumu! Prieks, ka SFL un skolu kopējais darbs tiek novērtēts. Skolām būs liels gandarījums to uzzināt. Blogā ir tādi skolu labie darbi, ka idejas smēlu kā no dzidra avota. Projekta laikā ir tapusi arī mana mape “Pieredzes apmaiņa” (no bloga). Arī mūsu novadā redzu Skolotājus ar lielo burtu. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolu blogs saņem profesionāļu balvu

Vakar, 19. maijā, Rīgā norisinājās sabiedrisko attiecību profesionāļu ikgadējais konkurss Baltic PR Awards, kurā tiek apbalvoti pagājušā gada veiksmīgākie un izcilākie komunikācijas projekti visā Baltijā. Pirmo vietu un starptautiskas žūrijas atzinību kategorijā „Publiskais sektors un NVO” saņēma – neviens cits kā Pārmaiņu iespējas skolām! Turpināt lasīt…

Preiļu novadā uzskata: „Vajag tikai rakt!”

Arī Preiļu novadā notika diskusija, kurā tika spriests par skolas lomu vietējās sabiedrības attīstībā. Diskusiju vadīja Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, ar ziņojumiem par valsts izglītības politiku iekļaujošās izglītības kontekstā uzstājās arī Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un Preiļu NVO direktore Ineta Liepniece. Diskusijas laikā dalībnieki strādāja trīs darba grupās, kurās tika aplūkoti tādi jautājumi kā: „Skola pašvaldībā – kā resurss attīstībai”; „Labās prakses, iniciatīvas un ieguvumi”; „Ilgtspējīgās attīstības iespējas – ieceres un risinājumi”. Turpināt lasīt…