UNESCO starptautiskajā nedēļā “Izglītība visiem” stāstīs par pārmaiņu skolām

Kopš 2001.gada pēc UNESCO iniciatīvas daudzviet pasaulē tiek rīkota starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, kuras laikā visas pasaules valstis tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, tādējādi arvien apliecinot gatavību darboties globālo “Izglītība visiem” mērķu īstenošanai. Latvijā starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš 2003.gada. Šogad uzmanības centrā tiks likta “Pārmaiņu skolu” pieredze. Ieprieksējos gados uzmanība ir pievērsta jautājumiem, kas skar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu visos vecuma posmos, sākot no agrīnās bērnības un beidzot ar pieaugušo izglītību. Dažāda veida diskusijās un akcijās esam aicinājuši kopā izglītības politikas veidotājus, īstenotājus, bērnus, vecākus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību institūciju pārstāvjus, lai aktualizētu izglītības jautājumus un meklētu risinājumus problēmām.

2011.gadā interesenti aicināti pievērsties un analizēt skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Vai sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu? Vai šis resurss tiek efektīvi izmantots? Vai skola, ar to saprotot gan pedagogus un skolas darbiniekus, gan skolēnus un viņu ģimenes, ir viens no pašvaldības attīstības virzītājspēkiem? Kā skolas darbība un potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības ekonomiskās un sociālās vides attīstību? Ko no skolas sagaida ģimenes un kā to piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju grupu interesēm, apvienojot formālo un neformālo izglītību? Cik atvērta ir skola sadarbībai ar darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem? Kādi ir pašvaldības attīstības mērķi un kā skola var sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes veidošanos? Kas jādara, lai mazinātu dažāda veida institucionālās un sektoru barjeras domāšanā, plānošanā, finanšu līdzekļu sadalē?

Par šīm tēmām tiks diskutēts starptautiskajā nedēļā “Izglītība visiem”, kopā sanākot pašvaldību institūciju, skolu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Diskusijas dalībnieki aicināti pārskatīt arī pēdējo pāris gadu laikā īstenotos projektus, kuros ir bijusi iesaistīta skola – ko tie ir devuši skolas un pašvaldības attīstībai, kas ir noticis ar projekta rezultātiem pēc tam, kad projekts ir beidzies, kāda ir iespēja mobilizēt resursus labās prakses (projekta rezultātu) tālākai virzībai. Vēlams arī izmantot Sorosa fonda – Latvija projekta “Pārmaiņu iespēja skolām” apkopotos labās prakses piemērus par skolu sadarbību ar pašvaldību www.parmainuskolas.lv, kas piedāvā plašu redzējumu un piemēru klāstu par uz skolu iespējām atbildēt uz sabiedrības vajadzībām un pilnveidot konstruktīvu sadarbību ar pašvaldībām.

Starptautisko nedēļu “Izglītība visiem” 2011 Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Nedēļas tēmu un norisi atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība un Sorosa fonds – Latvija. Starptautiskās nedēļa “Izglītība visiem” Latvijā notiks no 2011.gada 28.aprīļa līdz 8.maijam

komentāri


Comments are currently closed.