Vīpes amatniecības centrs – cilvēkiem un videi

Gada sākumā Krustpils novada deputāti apstiprināja Vīpes amatniecības centra “Māzers” izveidi, kas turpina SFL projekta laikā aizsāktās darbības un veido sinerģijas ar citiem Vīpes pamatskolas projektiem. Vīpe ir labs piemērs tam, kā skola atver durvis ģimenēm un ikvienam iedzīvotājam, lai katrs atrastu ko noderīgu, lai kopīgos darbos stiprinātos piederības sajūta savai kopienai un visai valstij.  Vairāk lasiet ‘Brīvās Daugavas” žurnālistes Aijas Valdmanes sagatavotajā rakstā:

Vipe-amatniecibas centrs Mazers-marts2011

komentāri


Comments are currently closed.