Upmalā durvis atvērtas visu dienu

Labas zinas saņemam no Dagdas novada Bērziņu pagasta, kur bijušās Upmalas pamatskolas telpās izveidojies vietējiem iedzīvotājiem tik noderīgais brīvā laika pavadīšanas centrs. Pateicoties Dagdas novada pašvaldības atbalstam centrs turpina darbu arī pēc SFL projekta beigām; par tā darbības ilgtspēju rūpējas arī jaunizveidotā biedrība, kuras nosaukums pats pasaka upmaliešu mērķus – “Nākotnei”.  Centra darbību pamanījuši arī plašsaziņas līdzekļi – labas ziņas ir vērts laist tautās.

Upmalas briva laika pavadisanas centrs dzivo

komentāri


Comments are currently closed.