No pirmajiem soļiem līdz paliekošiem risinājumiem – video

2010. gads 53 Latvijas skolās un pašvaldībās bija jaunu risinājumu meklēšanas un aktīvas darbības gads. Tagad redzam, ka gan pēc daudzu speciālistu, gan arī pašu dalībnieku domām SFL iniciatīvas ietvaros īstenoto skolu projektu sasniegtie rezultāti ir vērtējami kā viens no pirmajiem soļiem mazo lauku skolu transformācijas procesā par daudzfunkcionāliem vietējo kopienu centriem jeb kopienu skolām. Par to tika runāts arī decembrī notikušajā konferencē, kuras laikā tika apkopoti iesaistīto pušu viedokļi.  www.youtube.com/watch?v=95VvbB6aE0oDzīve pierādījusi nepieciešamību pēc šādiem centriem, tāpēc tieši no šādas perspektīvas projektu rezultāti arī ir vērtējami kā pamats aizsākto pozitīvo pārmaiņu tālākai attīstībai.

Tikko noslēdzies iniciatīvas izvērtējums, kas atklāja, ka skolu stratēģiju pamatā ir bijuši vairāki būtiski aspekti, tai skaitā:

–         maksimāla skolas esošo resursu, īpaši cilvēkresursu, izmantošana;

–         vietējās kopienas izglītības, kultūras un sociālo vajadzību izpratne un atbilstošas intervences iniciēšana;

–         tīklu veidošana starp skolu, vecākiem un vietējo kopienu, kur vecāki bieži vien ir medijs starp skolu un vietējiem iedzīvotājiem;

–         sistēmiska un stratēģiska skatījuma veidošana par skolas lomu vietējā kopienā, skolas iespējām un potenciālu.

Izmantojot jau esošos skolas resursus un papildinot tos ar SFL iniciatīvas finansu un administratīvo atbalstu, skolas būtiski palielinājušas interešu izglītības un tālākizglītības pieejamību kā skolēniem, tā pieaugušajiem, kā arī daudzviet stiprinājušas sociālā atbalsta funkcijas, īpaši ģimenēm ar bērniem.

Maija sākumā SFL pilnā apjomā prezentēs izvērtējuma rezultātus, lai tie varētu kalpot par padomu un iedvesmas avotu gan praktiķiem, gan lēmumu pieņēmējiem vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

Aija Tūna

komentāri


Comments are currently closed.