Labas ziņas no Malienas

Paziņoti Alūksnes un Apes novada fonda sadarbībā ar “Sorosa fondu – Latvija” rīkotā projektu konkursa “Atbalsts iedzīvotāju idejām” finansējuma saņēmēji; no 45 iesniegtajiem projektiem pilnā apmērā vai daļēji atbalstīta tiks trešā daļa. Atbalstu guvis arī neformālās sabiedrības grupas “Malienas bērnu un ģimenes atbalsta centrs” projekts par materiālu iegādi centra nodarbībām (200 lati).

Priecājamies par savējiem un esam pārliecināti, ka arī ar nelielu finansējumu viņi spēs paveikt lielas lietas!

komentāri


Comments are currently closed.