Mēneša arhīvs: March, 2011

No pirmajiem soļiem līdz paliekošiem risinājumiem – video

2010. gads 53 Latvijas skolās un pašvaldībās bija jaunu risinājumu meklēšanas un aktīvas darbības gads. Tagad redzam, ka gan pēc daudzu speciālistu, gan arī pašu dalībnieku domām SFL iniciatīvas ietvaros īstenoto skolu projektu sasniegtie rezultāti ir vērtējami kā viens no pirmajiem soļiem mazo lauku skolu transformācijas procesā par daudzfunkcionāliem vietējo kopienu centriem jeb kopienu skolām. Par to tika runāts arī decembrī notikušajā konferencē, kuras laikā tika apkopoti iesaistīto pušu viedokļi.  www.youtube.com/watch?v=95VvbB6aE0o Turpināt lasīt…

Jauns projekts Sikšņu pamatskolā – „Kopā varam, kopā darām”

Rosīga darbība turpinās Sikšņu pamatskolā. Jaunā projekta “Kopā varam, kopā darām” mērķis ir stiprināt Sikšņu pamatskolas bērnu ģimenes, dodot iespēju bērniem brīvajā laikā darboties un apgūt jaunas prasmes kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Projektu realizē Sikšņu pamatskola, sadarbībā ar biedrību „Pagasta attīstības grupa „Vireši””. Turpināt lasīt…

Kā mainīties skolai? Kā sabiedrībai?

24. martā Valmierā notika konference “Iespēju tilts izglītībai sākumskolā”, kurā tika spriests gan par globālajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas izglītības sistēmas visā pasaulē, gan to, ko konkrēti tas nozīmē mums un mūsu bērniem šeit Latvijā. Vielas pārdomām daudz; lai tās rosinātu, ar daļu no izteiktajām atziņām variet iepazīties videomateriālā. http://www.vimeo.com/21647096

Vīpes amatniecības centrs – cilvēkiem un videi

Gada sākumā Krustpils novada deputāti apstiprināja Vīpes amatniecības centra “Māzers” izveidi, kas turpina SFL projekta laikā aizsāktās darbības un veido sinerģijas ar citiem Vīpes pamatskolas projektiem. Vīpe ir labs piemērs tam, kā skola atver durvis ģimenēm un ikvienam iedzīvotājam, lai katrs atrastu ko noderīgu, lai kopīgos darbos stiprinātos piederības sajūta savai kopienai un visai valstij.  Vairāk lasiet ‘Brīvās Daugavas” žurnālistes Aijas Valdmanes sagatavotajā rakstā:

Vipe-amatniecibas centrs Mazers-marts2011

Upmalā durvis atvērtas visu dienu

Labas zinas saņemam no Dagdas novada Bērziņu pagasta, kur bijušās Upmalas pamatskolas telpās izveidojies vietējiem iedzīvotājiem tik noderīgais brīvā laika pavadīšanas centrs. Pateicoties Dagdas novada pašvaldības atbalstam centrs turpina darbu arī pēc SFL projekta beigām; par tā darbības ilgtspēju rūpējas arī jaunizveidotā biedrība, kuras nosaukums pats pasaka upmaliešu mērķus – “Nākotnei”.  Centra darbību pamanījuši arī plašsaziņas līdzekļi – labas ziņas ir vērts laist tautās.

Upmalas briva laika pavadisanas centrs dzivo

Labas ziņas no Malienas

Paziņoti Alūksnes un Apes novada fonda sadarbībā ar “Sorosa fondu – Latvija” rīkotā projektu konkursa “Atbalsts iedzīvotāju idejām” finansējuma saņēmēji; no 45 iesniegtajiem projektiem pilnā apmērā vai daļēji atbalstīta tiks trešā daļa. Atbalstu guvis arī neformālās sabiedrības grupas “Malienas bērnu un ģimenes atbalsta centrs” projekts par materiālu iegādi centra nodarbībām (200 lati).

Priecājamies par savējiem un esam pārliecināti, ka arī ar nelielu finansējumu viņi spēs paveikt lielas lietas!

Ziņas par Baldones projektu iziet ārpus Latvijas

Par sadarbību un metālu dāvinājumu darbnīcām uzņēmums Global Steel Service ievietoja ziņu savā mājas lapā.
http://www.globalsteelservice.com/de/News/#n_144 un
http://www.globalsteelservice.com/ru/News/#n_146

Metāldarbi jaunā kvalitātē

Baldones vidusskolā Pārmaiņu skolu projektā atjauninātā metālapstrādes darbnīca radījusi jaunu impulsu Turpināt lasīt…