Yearly Archive for 2011

Lai neizsīkst enerģija un radošums!

Jaunajā gadā gribam vēlēt, lai neizsīkst enerģija un radošums, lai katra diena nes prieku un jaunas, patīkamas domas, lai ir veselība kaulos un lai laimīte stāv klāt!

Skrudalienas pamatskolas kolektīvs

Ziemassvētku gaidās Pelēnu grupā Korģenē

Ziemassvētki esot brīnumu laiks, taču dažkārt brīnumu jāmācās radīt arī pašiem. Tā arī PII Vilnītis  Pelēnu grupiņā, kura atrodas multifunkcionālajā centrā „Korģene”, sācies spraigs brīnumu radīšanas laiks, lai prieks tiek pašiem un arī tiem, kas ir ap mums. Tos palīdz radīt Galvenais rūķis Ilga , Dziesmu rūķis  Ināra  un Darbīgais rūķis Anda, kā arī Dabas rūķis Luīze, bet viņiem nebūtu darba, ja nebūtu viņu mazo palīgu -rūķīšu Rūtas, Rūda, Tīnas, Katrīnas, Karlīnes, Matīsa, Kitijas, Roberta, Gata, Ksenijas, Laura, Armanda, Raina ,kas ik rītu par čaklo darbošanos saņem dāvaniņas no Pārsteigumu rūķa . Turpināt lasīt…

Radošā noskaņa top stāsti par skolām un dzīvi

Uzklausot mūsu konsultantes Ligitas doto padomu – vislabāk par  notiekošo pastāsta bildes – dalos ar Jums iespaidos no Jauno reportieru semināra otrās dienas.  Vai nav iedvesmojoši? Noteikti apskatiet! Turpināt lasīt…

Siguldā top jauno žurnālistu reportāžas

Pārmaiņu skolu jaunie reportieri šajā nedēļas nogalē tiekas otrajā seminārā, kurā tiek apgūtas foto un video materiālu veidošanas prasmes, kā arī jāveic praktiskais uzdevums – jāsaliek kopā šajā un iepriekšējā seminārā apgūtās zināšanas un prasmes, izveidojot reālu videosižetu par Jauno reportieru skolu. Nodarbības vada un jauniešus konsultē Ligita Lukstraupe un Dzintars Dreibergs. Jauniešiem tā ir iespēja iepazīt citam citu, kā arī strādāt kopā ar augstas kvalitātes profesionāļiem, lai rezultātā spētu prasmīgāk un pārliecinošāk pastāstīt par daudzajiem labajiem darbiem un notikumiem savās skolās un kopienās. Par aizrautību un dalībnieku ieinteresētību liecina arī fotogrāfijās redzamais process. Turpināt lasīt…

Kā labas pārmaiņas sākās kafijas pauzē – ideja pavairošanai

Pārmaiņu skolu dalībnieki jau zina, ka ikviens Sorosa fonds Latvija pasākums ir kaut kas tik ļoti ārpus ikdienišķā un ļoti, ļoti iedvesmojošs, un šoreiz, mums viena no svarīgākajām konferences daļām izrādījās tieši kafijas pauze! Turpināt lasīt…

Pēc remonta atklāšanas svētki Korģenes bibliotēkā

Pašās novembra beigās uz bibliotēkas atvēršanas svētkiem pēc remonta, aicināja Korģenes bibliotēkas vadītāja Ilze Baumane. Bibliotēka Korģenē dibināta 2010.gada pavasarī, pateicoties Sorosa fonda atbalstam, tagad, 2011.gada novembrī, tā no jauna ver durvis saviem apmeklētājiem izremontēta – tīra, gaiša un plaša. Bibliotēka Korģenē strādā darbadienās no 11 rītā līdz septiņiem vakarā, lai to izmantot varētu bērni pēc skolas un pieaugušie pēc darba. Ar laiku plānots atjaunot teātra pulciņa darbību un citas nodarbošanās bērniem. Bibliotēka nākotnē veidosies par Dienas centru. Arī mazie pelēni no pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ir priecīgi par kaimiņiem. Audzinātāja Ilga Ūdre priecājas – nu vairs nejūtamies vieni, ir drošāk un interesantāk, bieži nāksim ciemos.” Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolu jaunie reportieri apgūst pilsoniskās žurnālistikas iemaņas

25. un 26. novembrī Siguldā tikās 11 pārmaiņu skolu skolēni un skolotāji, lai apgūtu un pilnveidotu prasmes saskatīt un padarīt redzamu, dzirdamu vai lasāmu ziņas vērtu notikumu. Ar lielu entuziasmu jaunieši veidoja savus izvēlētos sižetus par turpat Siguldā notiekošo un uzklausīja semināra vadītājas, pieredzējušās žurnālistes Ligitas Lukstraupes komentārus. Turpināt lasīt…

Kurmenē darbu sāk sabiedrisko aktivitāšu centrs

Kopš Kurmenē intensīvi darbojas biedrība „Kurmenes viļņi, pagastā aizvien biežāk notiek pasākumi, kas ikkatram kurmenietim dod iespēju izpausties, labi pavadīt laiku un iemācīties un uzzināt ko jaunu. Pateicoties biedrības iesniegtajam projektam, 16. novembra vakarā kurmenieši pulcējās Baltās skolas 3. stāvā uz izremontēto telpu atklāšanu. Turpmāk šeit darbosies sabiedrisko aktivitāšu centrs. Turpināt lasīt…

Ieteikumi pārmaiņu skolu tālākajai attīstībai visā Latvijā – IETEIKUMU KRĀJUMS

Konferences “Skola Latvijā: pārmaiņām labvēlīgs laiks” tika prezentēta jauna publikācija – grāmata “Pašu skola pašu valdībā. Iespējamie darbības virzieni skolas ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībā”, kurā, balstoties uz SFL iniciatīvas un UNESCO LNK organizēto diskusiju laikā iegūto informāciju, kā arī BISS veikto ietekmes izvērtējumu, apkopoti ieteikumi iegūtās pieredzes tālākai izmantošanai. Ceram, ka tas noderēs ne vien skolu vadītājiem un pedagogiem, bet arī valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekiem un lēmumu pieņēmējiem, nevalstiskā sektora aktīvistiem, uzņēmējiem – ikvienam, kam rūp kvalitatīvas izglītības nākotne Latvijā . Materiāla autore  – Aija Tūna. Pasu skola-valdiba_web

Paldies pēc konferences!

Paldies par izglītojošo konferenci, par iespējamajiem darbības virzieniem skolas ilgtspējas attīstībai pašvaldībā. Paldies par dokumentālo filmu „Otrais zvans”, kuru, manuprāt, gribas šodien vēlreiz, vēlreiz noskatīties. Filma apliecināja to, cik mēs esam daudz izdarījuši, varam izdarīt vēl vairāk, mēs esam varoši, radoši, nenogurdināmi. Turpināt lasīt…