Rudens – ražas laiks

Latviešu dzīvesziņā rudens tiek uzskatīts par pašu bagātāko uz pasaules. Tas arī rāda, kāda padevusies gada raža. Un tieši šoruden noslēdzās Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespējas skolām” projekta „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” darbība, kas noritēja vesela gada garumā Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā.

Projektu izloloja un tā īstenošanu vadīja psiholoģe Ilona Ausēja-Rudzāte un skolas direktore Līga Bergmane. Par godu projektam tika izdots avīzes „Rudentiņš” speciālizlaidums. Avīzīti veidoja skolas jaunie korespondenti, fotografēja un viņiem palīdzēja skolotājs Eduards Skabis.

Kā saka skolas direktore Līga Bergmane avīzes priekšvārdā: „Tās ir projekta laikā īstenotās aktivitātes, kuras deva jaunas iespējas, zināšanas, prasmes un padarīja interesantāku mūsu ikdienu. Aktivitātēs varēja iesaistīties dažādu paaudžu iedzīvotāji. Aktivitāšu spektrs pietiekami plašs, lai izvēlētos sev sirdij tīkamas nodarbes. Novēlēsim paši sev – prast novērtēt visu iegūto un pašiem turpināt iesākto. Lai mums veicas!”

29.novembrī skolā tika iedegta pirmā Adventes svece un notika projekta noslēgums, avīzītes „Rudentiņš” vaļā vēršanas svētki. Visiem bija iespējams atcerēties lielos darbus un kopīgās aktivitātes visa gada garumā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES 2009.g.nov. – 2010.g.nov.

˜  Logopēda konsultācijas bērniem un vecākiem.

˜  Psihologa konsultācijas bērniem, vecākiem, ģimenēm un pagasta iedzīvotājiem.

˜  Datorapmācības kursi pagasta iedzīvotājiem bez priekšzināšanām.

˜  Nodarbību cikls maznodrošinātajiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem un sociāli problemātiskajām ģimenēm.

˜  Ģimeņu dienas – koncerti, pasākumi, sadziedāšanās.

˜  Saskarsmes kultūras nodarbības dažāda vecuma skolēnu grupām.

˜  Sporta aktivitātes – regulāras nodarbības, sporta dienas, bērniem, pieaugušajiem, ģimenēm.

˜  Dzīvesziņas mācība mūsdienu ģimenēm – dabas zinībās, ajūrvādā.

˜  Svešvalodas (angļu valodas) pamatkurss bez priekšzināšanām.

˜  Gadskārtu svētku pasākumi – tradīcijas, tirdziņi, konkursi.

˜    Nodarbības par izaugsmes un karjeras iespējām skolēniem, jauniešiem.

˜    Dienas nometne pagasta bērniem, pašapziņas un pašvērtēšanas celšanai.

˜    Jauno korespondentu apmācība, avīžu “Vasariņa” un “Rudentiņš” izdošana.

Paldies SFL un visiem atbalstītājiem! Mums tas izdevās! Skola bija, ir un būs sava pagasta centrs un gaismas pils visiem.

Skolotājs Eduards Skabis.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: