Nagļu projekta īstenotāji pieredzes braucienos

Rudens mēneši atkal atgriezuši darbību skolas telpās. Lauku darbi apdarīti. Var pievērsties dažādām citām nodarbēm. Septembrī aktīvi atsākās pulciņu darbs. Līdztekus tiem, septembris un oktobra sākums ir izvērsies par pieredzes apmaiņas un jaunu ideju gūšanas laiku.

Braucam paši, kā arī uzņemam ciemiņus. 18.septembrī ciemojāmies Salnavā. Daļa projekta īstenotāju iepazinās ar salnaviešu  pieredzi, kā arī izmantoja iespēju pasākuma ,,Es skatos, mācos un mācu” ietvaros piedalīties radošajās darbnīcās.

Mūsu guvumā idejas par praktisko darbu dažādošanu un jauniem pulciņiem.

25.septembrī visi projekta īstenotāji un visaktīvākie pulciņu apmeklētāji braucām iepazīt Līvānu pusi. Apmeklējām Jaunsilavas skolu, kā arī Līvānu Mākslas un amatniecības centru. Pabijām Preiļos Leļļu muzejā un iepazinām pilsētu gides pavadībā. Mums- projekta īstenotājiem, jaunas ierosmes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, meklējot iespējas plašākai turpmākajai darbībai. Apmeklētājiem- idejas turpmāko radošo darbu īstenošanai. Visiem kopā- gandarījums par jauku un saulainu kopā būšanu, ierosmēm turpmākajiem darbiem.

1.oktobrī Nagļos viesojās Jaunsilavas skolas skolotāji. Rādījām un stāstījām , ko un kā darām mēs.

Oktobra sākumā tradicionāli Rāmavā notiek lielā rudens izstāde, kurā skatāma ne tikai tehnika, bet arī kokapstrādātāju, pinēju un rokdarbnieku darbi. Mūsu šūšanas un rokdarbu pulciņu dalībnieku darbi arī skatāmi šajā izstādē. Lai paskatītos kā mūsu darbi izskatās kopējā izstādē, kā arī iepazītos ar tendencēm praktiskajos darinājumos, 8.oktobrī tika apmeklēta izstāde.

Braucienos gūtas daudzas jauna idejas gan daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra darba  pilnveidošanai, gan praktisko, radošo darbu veikšanai.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: