Miķeļdienas pasākumi Izvaltā

Šis pasākums 24. oktobrī gan lieliem, gan maziem bija ieskaņa Miķeļdienas svētkiem Izvaltā. Pasākumā piedalījās arī citas skolas no Krāslavas novada. Tas bija patīkami, jo varējām iepazīties ar citiem sava vecuma bērniem.
Un tagad vairāk par pasākuma norisi. Visi, kuriem bija vēlēšanās, varēja aktīvi piedalīties gadatirgū. Arī ciemiņi nebija izņēmums. Visi piedalījās ar lielu prieku un panākumiem. Kad es mēģināju iziet gadatirgu, tas bija patiešām ļoti grūti, jo bija ļoti daudz cilvēku, kuri tajā piedalījās un aktīvi pirka „mazo tirgotāju” preces. Prieks, ka visi bija tik aktīvi.
Bija arī „taciņa” , kurā varēja labi pavadīt laiku.

Visos punktos grupiņas gaidīja labsirdīgie Miķeļi, kuri palīdzēja grupiņām veikt uzdevumus. Miķeļi grupiņu kartē lika zīmogus, lai grupiņas zinātu kur ir bijušas. „ Rudens rožu Miķelis” mācīja veidot kļavu lapu rozes. Pie „Miķeļa mākslinieka” katrs varēja parādīt savus krāsošanas talantus un izkrāsot savu puķi.  Bija arī punktiņi, kuros vajadzēja sportot, degustēt ābolus, dejot, dziedāt un veidot puķu pušķus. Visus ļoti pārsteidza „Delverīgais Miķelis”, kurš lika atpazīt dažādu dzīvnieku mēslus un zīmēt oriģinālu sveicienu nākošajai grupai. Dalībniekus ļoti pārsteidza šis uzdevums un tie ļoti ilgi par to runāja . „Lielais Miķelis”atraktīvi vadīja dārzeņu dizaina punktu un piedāvāja dāvanā – ekoloģiski tīru gaisu maisiņos.Dārzeņu instalācijām bija gan oriģināls dizains, gan nosaukums. Labprāt tika apciemoti “Veiklais Miķelis”, “Ziedu…”, “Mīklu …”, “Garais…”, un protams “Miķelis – Pavārs” ar savu garšīgo zupu. Tempermentīgās rotaļās visi līdzdarbojās pie “Miķeļa Rotaļnieka”. Bet pasākuma nagla bija mūka istabas atklāšana. Šo mūka istabu mēs visi ļoti gaidījām. Mūka istabā visi varēja iepazīties ar mūka dzīvi. Kā arī tur mita kāds rosīgs Miķelis, kurš piedāvāja senlaicīgā veidā gludināt veļu un gatavot sviestu. Sviestu kūla visi, bet gatavs tas sanāca tieši Krāslavas Ģimnāzijas grupiņas apmeklējuma laikā.

Pasākums bija tik tiešām izdevies. Paldies dalībniekiem un mūsu skolotājiem!

Linda Trule, 8.klases skolniece

Vēl par šo pasākumu var lasīt:

http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/?tx_ttnews[tt_news]=3495&cHash=4ad505c2bfa0285f053507e3e7072399

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: