Mēneša arhīvs: October, 2010

Dāvana Užavas nākotnei.

Mūsdienās katram cilvēkam ir nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīves, izvirzīt sev mērķi un atbilstoši savām spējām un piedāvātajām iespējām atrast veidus un līdzekļus, lai tos īstenotu. Katrs cilvēka dzīves posms ir unikāls, un tam ir sava vērtība jaunas pieredzes un prasmju apguvē. Mūsu sabiedrībai ir vajadzīgas radošas personības, jo tās ir sabiedrības bagātība. Radoša darbība orientē cilvēku uz nākotni, uz cilvēka iztēles realizāciju. Viss, ko radījušas cilvēka rokas, ir iztēles un uz iztēli balstītas radošas darbības rezultāts. Iztēle ir atkarīga no iepriekšējās pieredzes. Tas viss, ko bērns redz un dzird, sagatavo pamatu viņa turpmākajai radošajai darbībai. Iztēle ir neatņemama cilvēka radošās darbības sastāvdaļa, un to attīstīt jāsāk jau agrā bērnībā Turpināt lasīt…

Rudens svētki Užavas rotaļu grupā.

Šogad septembris iepriecināja ar siltām, saulainām un vasarīgām dienām. Bieži tās nomainīja lietavas, vēstot par rudens tuvošanos un liekot raizēties par ražas novākšanas darbiem. Turpināt lasīt…

Vārkavā top musturdeķis_foto.

    

Pepija brīvdienās

 Klāt ir rudens brīvdienas gan ar sauli, gan ar krāsainām lapām, gan ar vecāku neziņu kā nodarbināt bērnus brīvlaikā, kad vecākiem ir jāstrādā.

Vaivaru pamatskolā šo problēmu atrisināja pavisam vienkārši – darbojas „Pepijas akadēmija”, kura ir atvērta visiem Jūrmalas bērniem. „Pepijas akadēmijā ” bērniem ir iespēja apgūt dažādas dzīves gudrības, praktiskus darbus un  jautri pavadīt brīvlaiku ar vienaudžiem. Izdzīvot nevis parastas dienas, bet „apaļo dienu”, „jūras dienu”, „zaļo dienu” u.c.  Pepija mazos jūrmalniekus aicina uz nakts ballīti, kuras laikā būs gan dejošana, gan dziedāšana, gan baiļu istaba.

Vārkavā top musturdeķis.

Rudens raža guļ pagrabos un arodos. Atmoda sākusies Vārkavas pamatskolas adīšanas darbnīcā.

Vārkavieši apgūst dažādus adījumu musturus. Ada gan pieredzējušas adītājas, gan iesācēji. Praktiskās apmācības darbnīcu vadītājai Dagmārai Skutelei jau labu laiku mieru nedeva ideja par musturdeķa gatavošanu. Izrādās, ka šo pašu ideju arī auklēja projekta „Skola mazam un lielam” direktore Skaidrīte Medne.

Vārkavieši ada un viens no otra mācās dažādus musturu rakstus. Instrukcijā ir divi noteikumi: adām ar 3.5 mm izmēra adāmadatām un attiecīga biezuma dziju, paraudziņa izmēri 15X 15 cm. Viss pārējais ir atļauts. Adīšanas darbnīcā valda jautra un nepiespiesta gaisotne. Šo noskaņojumu adīšanas procesā ienes novada kultūras dzīves vadītāja Ilga Pokšāne, Vārkavas novada sociālais darbinieks Raimonds Vilciņš, pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, muzeja un kultūras nama darbinieki, bērnu vecāki, pensionāri, zemnieki, skolotāji. Publika visnotaļ raiba. Mēles raisās, pirksti kust, laiks skrien nemanot. Noadītie paraudziņi sagulst uz galda kā raibas rudens lapas.

Radošajā darba procesā top jaunas idejas, tiek meklēti risinājumi problēmām un sasāpējušiem jautājumiem.

Es domāju, ka šis musturdeķa adīšanas process nojauc barjeras starp dažādiem amatiem, profesijām, statusiem!

Ja jums ir arī kāds savs īpašais musturs, ievērojot adīšanas instrukcijas divus noteikumus, varat to noadīt un pievienot Vārkavas raibajam musturdeķim.

Skaidrīte Medne

Mākslas telpa Kurmenē

Kurmenes projekta ietvaros tapusi mākslas telpa, kura priecēs un iedvesmos visus interesentus. vairāk par šo iniciatīvu var uzzināt no “Bauskas dzīvē” publicētā raksta vai arī sazinoties ar pašiem kurmeniešiem. Turpināt lasīt…

Jaunannā uzņēmējdarbību mācās “pa gabalu”

Jā, Jaunannā notika uzņēmējdarbības nodarbība, kurā dalībnieki un pasniedzēji atradās 175 km attālumā, tomēr viens otru sadzirdēja labi.

Jaunannas pamatskolā 21.oktobra vakarā notika attālināta uzņēmējdarbības nodarbība. 90 minūšu nodarbībā pārrunājām biznesa uzsākšanai būtiskus jautājumus, galvenais, ar ko tieši sākt. Kas konkrēti jādara? Kas jāaprēķina?

Nodarbību vadīja projekta konsultants Jānis Baltačs.

Kādas atsauksmes? Jautājiet Jaunannas projekta cilvēkiem ierakstot jautājumu Komentāru laukā.

Bērnu veidotie darbiņi rudens izstādē šā gada 5. oktobrī

Miķeļdienas pasākumi Izvaltā

Šis pasākums 24. oktobrī gan lieliem, gan maziem bija ieskaņa Miķeļdienas svētkiem Izvaltā. Pasākumā piedalījās arī citas skolas no Krāslavas novada. Tas bija patīkami, jo varējām iepazīties ar citiem sava vecuma bērniem. Turpināt lasīt…

Nagļu projekta īstenotāji pieredzes braucienos

Rudens mēneši atkal atgriezuši darbību skolas telpās. Lauku darbi apdarīti. Var pievērsties dažādām citām nodarbēm. Septembrī aktīvi atsākās pulciņu darbs. Līdztekus tiem, septembris un oktobra sākums ir izvērsies par pieredzes apmaiņas un jaunu ideju gūšanas laiku.

Turpināt lasīt…