Mēneša arhīvs: September, 2010

Lapa 3 no 7

Ar jaunām zināšanām sākam jauno mācību gadu

Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas bērnu nodaļa piedalās SFL iniciatīvā, īstenojot projektu „Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”. Aizvadītajā vasarā projekta īstenotāji piedalījušies vairakos pasākumos, kuru laikā gūtas jaunas zināšanas un nodibināti jauni kontakti , kas ļaus pilnveidot tālāko darbu. Starptautiskā konference par iekļaujošu izglītību, SFL organizētā vasaras skola. Turklāt abos pasākumos tika eksponēti un lielu interesi izpelnījās Ģintermuižas bērnu radošie darbi. Turpināt lasīt…

Gaiši cilvēki veido gaišu vietu

Alūksnes novada Jaunannas pagasts ir īpašs. Tā uzskata paši tā iedzīvotāji un tas redzams un jūtams arī ciemiņam. Kā ar lepnumu saka SFL atbalstītā projekta vadītā Līga Toka – Čevere, Jaunanna allaž bijusi pazīstama ar to, ka tur ir gaiši un darbīgi cilvēki un sakopta vide. Tieši tāpēc krīzes posmā tik svarīgs bijis SFL atbalsts, lai nebūtu pārrāvuma dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijās, kas lieliem un maziem jaunanniekiem liekas neatņemama dzīves sastāvdaļa, un lai skola mudināt ikviena personības attīstību. Taču izrādījās, ka projekts, kura rezultātā izveidojies izglītības centrs „Mūza”, spējis uzrunāt arī līdz šim mazāk uzrunātas auditorijas un jomas. 21. septembrī jaunizveidotais izglītības centrs „Mūza, kurā savas zināšanas un prasmes iedzīvotājiem piedāvā gan Jaunannas pamatskolas, gan Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, aicināja pie sevis pagasta un novada izpildvaras pārstāvjus un deputātus, vietējos mēdijus un arī kaimiņu projekta, Malienas Bērnu un ģimeņu atbalsta centra ļaudis. Turpināt lasīt…

Vaivaru pamatskola

Projekts „Iekļaujoša atbalsta sistēma”, ko īsteno projekta grupa Vaivaru pamatskolā, iezīmē jaunas atbalsta iezīmes visā Jūrmalā. Lai veidotu pārskatāmu atbalsta tīklu skolēnu vecākiem dažādu problēmu gadījumos, savus prātus un iespējas kopā liek dažādu institūciju pārstāvji un kopīgi tiek veidots iekļaujošs atbalsta tīkls, ko jūrmalnieki ieraudzīs krāsaina izdales materiāla veidā. Turpināt lasīt…

Izvaltā svinēs Miķeļdienu

„Pēc dūšīga darba visiem – gan lieliem, gan maziem – pienākas kārtīga atpūta un izpriecāšanās,” saka Izvaltas projekta direktore Inga Leikuma un ar prieku stāsta, ka uz skolēniem domāto pasākumu jau pieteikušies vairāk kā 200 dalībnieki. Informācija par Miķeļdienas svinībām, kas notiks 25. septembrī, tiek izplatīta visā Krāslavas novadā. Izveidotas arī īpašas afišas, kas ir tikpat košas, kā rudens Izvaltas pusē. Šis pasākums ir daļa no izvaltiešu projekta „Pilnvērtīga dzīve visiem” un labi ilustrē tajā ietverto domu.

Neliels ieskats Jaunpiebalgas pulciņos…

Floristikas pulciņš, filcēšanas pulciņš, pērļošanas pulciņš, gleznošanas pulciņš – kas tikai viss nenotiek Jaunpiebalgas tautskolā! Par darinājumiem prieks gan pašiem, gan draugiem tuvu un tālu. Turpināt lasīt…

Grāveru skolai savs blogs

Skola izveidojusi savu blogu, un tas atrodas adresē: http://elfa-graveri.blogspot.com/

Daudzfunkcionālā centra izveide Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolā

SFL atbalstītā projekta īstenošana jau ir pāri pusei, kopīga darbā aizvadīti jau 9 mēneši. Daudzi Zosēnu pagasta iedzīvotāji ir aktīvi projekta apmeklētāji, kuri neiztrūkstoši apmeklē ikvienu projekta iniciatīvu. Tomēr ņemot vērā projekta sasniedzamību un pieejamību ļoti dažādām iedzīvotāju brīvā laika un izglītošanas aktivitātēm, iniciatīva varētu būt vēl lielāka. Pulciņu nodarbības, tālākizglītības pasākumi pieaugušajiem, sociālās pašpalīdzības centra atvēršana – tās ir mūsu projekta galvenās darbības jomas. Turpināt lasīt…

Ķuršu ķoniņu diena Turlavā

Paldies, paldies-  Turlavas „Dzīvotprieka skolai”  21.augustā skanēja no Kurzemes, Rīgas un pat no Rēzeknes,  no kurienes bija atbraukusi Vidiņu ģimene. Ar SFL atbalstu Turlavā  īstenojās pasākums „Kuršu ķoniņu diena”. Sarosījās  gan vēsturnieki – skolā notika vēsturiskie lasījumi, gan  Kuldīgas novada  muzejs, kas uz skolu atveda krātuves materiālus par kuršu  ķoniņiem.  Turpināt lasīt…

Atsākas projekta nodarbības Gārsenē

Sorosa fonda Latvijā  projektam Gārsenes pamatskolā „Kopā palīdzēsim viens otram” vasara, ņemot vērā skolas darba specifiku, bija it kā  atslodze attiecībā uz pulciņu nodarbībām. Darbojās tikai daži no 12 pulciņiem. Taču daudzi mazie gārsenieši atcerēsies vasaras vidu kā jautru piedzīvojumu vasaras dienas nometnē „Saulesstari”. Šī nometne bija iecere, pirmkārt, palīdzēt pagasta maznodrošināto ģimeņu bērniem pilnvērtīgi un saturīgi pavadīt 2 nedēļas vasaras vidū. Nometnes dalībnieku sarakstu saskaņojām ar Aknīstes novada pašvaldības sociālo dienestu. Ar septembri projekta ietvaros atsākas dažādas nodarbības un pulciņi. Turpināt lasīt…

Par Dravniekiem runā

11.septembrī Daugavpilī vadīju diskusiju ar iedzīvotājiem par tēmu Es – Latvija – ES. Ar lielu prieku dzirdēju kādas diskusijas dalībnieces komentāru, kura ar aizrautību stāstīja, kādas tik tagad iespējas ir viņas māsai, kura mācās Riebiņu novadā esošajā Dravnieku skolā. Ir prieks, ka skolēnus aizrauj jaunas nodarbes un, iespējams, viņi atrod sevī jaunus talantus vai arī neformālā veidā pilnveido tās prasmes, kuras tradicionālajā mācību plānā nav iekļautas. Turpināt lasīt…