SFL vasaras skola: uzpildīšanās jaunam darba cēlienam

Joprojām turpinu saņemt atsauksmes par augusta vidū notikušo SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vasaras skolu, kas notika Siguldā. Pirmā brīža izjūta, ka pasākums bijis vajadzīgs un izdevies, apstiprinājusies arī dalībnieku izvērtējuma anketās. Kā rezumē kāda no pasākuma dalībniecēm, „kafijas pauzēs, nūjojot, mandalojot, pusdienojot, sačukstoties nodarbībās, dejojot un dziedot, dodoties vakara pastaigās notika nemitīga informācijas apmaiņa”. Rezultātā „daudzas lietas sāk galvā sakārtoties un rodas atbildes uz daudziem jautājumiem.”

Paldies Jums visiem, kuri aizpildīja anketas, par analītiskajiem komentāriem, konstruktīvajiem priekšlikumiem un, protams, arī emocijām un labajiem vārdiem gan adresēti gan vasaras skolas viesiem un projekta komandai, gan ikvienam pārmaiņu atbalstītājam un veicējam pašu vidū.

Padalīšos ar dažiem komentāriem un atziņām. Lai tās kalpo kā iedvesma brīžiem, kad atkal būs tumšs, kad kāds nesapratīs kad būs grūti un vajadzēs uzmundrinājumu un atbalstu. Būsim par atbalstu cits citam; tāpēc jau mēs esam pārmaiņu skolu komanda. „Vasaras skolas organizatoru un dalībnieku acis! Acis kā dvēseles spogulis – pietika saskatīties, lai saprastu, ka apkārt ir draugi un domubiedri!”

„Zinu, ka tagad man būs spēks ar SMAIDU ieiet klasē 1. septembrī, jo esmu sasmēlusies SPĒKUS, IDEJAS, IEDVESMU, OPTIMISMU, ieguvusi jaunus draugus utt. (un arī beidzot atpūtusies).”

TOPA atziņa: Doma – Vārds – RĪCĪBA. Zināšanas jāpārvērš MĀKĀ šeit un tagad. Paldies uzņēmējam Tālim no Lēdmanes par acu atvēršanu.”

„Projekta vasaras skola bija kolosāla iespēja mācībām, darbam un atpūtai! Paldies par idejām, zināšanām, dāvanām, iedvesmošanu un iedrošināšanu, par barjeru un stereotipu laušanu.”

„Mani lielākie ieguvumi bija iespēja izteikt savu un uzklausīt kolēģu viedokli, iespēja apzināties savas un citu veiksmes un kļūdas, iespēja izveidot jaunus kontaktus, kurus varēs izmantot konsultējoties turpmākajā darbā, iegūtas jaunas atziņas, kuras varēs izmantot kā moto turpmākajam darbam.”

„Tas bija neaprakstāmi – tik daudz labu vārdu, gaišu domu, pozitīvas attieksmes, patriotisma – un pilnīgi no visas Latvijas, no tik dažādu cilvēku mutēm!”

„ Mājasdarba prezentācijas vajadzētu rādīt Latvijas televīzijā „Degpunkta” sižetu vietā; tad cilvēkos daudz ātrāk zustu pesimisms.”

„Jaunas idejas, jauni kontakti, stimuls turpināt iesākto. Pārsteidz dvēseliskums, patiesums un cilvēku atvērtība.”

„Pozitīva tikšanās ar uzņēmējiem, aktīviem cilvēkiem, viedokļi un diskusijas, kas ļāva iedziļināties, paskatīties no jauna uz projektā notiekošo un deva idejas tā tālākai attīstībai.”

„Tagad man ir skaidrs, kā rīkoties, lai iesāktais projekts vienkārši nebeigtos, bet turpinātu darboties ilgtermiņā. Esam gatavi turpināt iesākto!”

„savstarpēja komunikācija un informācijas apmaiņa bagātina; tas dod arī impulsu darboties vēl radošāk, aktīvāk un ar lielāku zināšanu bagāžu, kā arī personisku kontaktu nodibināšana paver daudz plašākas iespējas un ceļus, lai satiktos un nepabrauktu garām.”

„Varējām uzdot jautājumus, izteikt viedokļus un nepastarpināti uzklausīt dažādus uzskatus.”

Tā varētu turpināt un turpināt, bet kopsavilkumu var izteikt pavisam īsi: „Gribu vēl!”

Mūsu visu spēkos ir veidot jaunus projektus, darīt gan iesāktos, gan jaunus darbus, aicināt citam citu ciemos un palīgā un kopīgi veidot jaunas pieredzes.

Kāds mazs puika man reiz teica: „Darīsim tā, kā mēs vēl nezinām!” Savukārt kāds klasiski citēts gudrinieks teicis, ka nevar panākt pārmaiņas darot tāpat kā līdz šim.

Pārmaiņu skolas pašas atklāj savas Amerikas, un tās balstītas uz pašu vajadzībām, prasmēm, zināšanām, spējai meklēt resursus un palīdzību un stiprai vēlmei nonākt tur, kur esiet iecerējuši – bet šoreiz jau pa gluži citiem – pārmaiņu ceļiem.

Laimīga par iespēju ceļot kopā ar Jums –

Aija Tūna

komentāri


  • Jūsu atbalsts mums ir tik liels – nesenajā Vasaras skolā, sadarbībā visa gada garumā un ikkatrā brīdī, kad mums tas nepieciešams. Tāpēc man ir drošības sajūta, ticot, ka mēs esam komanda. Un, ka nepieciešamības gadījumā būs kāds – kas palīdzēs,ja nebūs spēka pašiem…

Tavs viedoklis ir svarīgs: