Skrudalienas skola kļūst aizvien atvērtāka

Daugavpils novada Skrudalienas pamatskola arī iepriekšējos gadus bija atvērta skolēniem un viņu vecākiem, bet, pateicoties šim projektam, tagad tā ir atvērta visiem pieaugušajiem, tai skaitā pensionāriem, kuri nav tieši saistīti ar skolu, bet ir apkārtnes iedzīvotāji. Skolai ir prieks, ka tā var savu potenciālu sniegt visiem zināt gribošiem cilvēkiem. Apkārtējie iedzīvotāji zina, ka ir atvērta vieta, kur var nākt satikties un izrunāties. Daudzus sajūsmina iespēja nesēdēt mājās, bet aktīvi darboties. It sevišķi iedrošina latviešu valodas kursi, jo tiek pārvarēta valodas barjera. Aktīva darbība ir sportiskās nodarbēs.

Sākumskolas bērniem ir ļoti daudzveidīgi piesātināta diena, jo ir apmierinātas vēlmes un ir iespējas apgūt, iegūt daudz interesanta, jauna. Vecāki pateicīgi, ka viņu bērnam pēc stundām ir iespēja piepildīt savu laiku lietderīgi līdz autobusam.

Vislielākais ieguvums ir bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem no logopēda un psihologa pakalpojumiem. Jo tika risinātas aktuālas, saasinātas situācijas pusaudžu vecumā, motivācija mācībām, palīdzēts vecākiem saprast savus bērnus. Logopēds ir pievērsis pastiprinātu uzmanību izrunai, pareizai saziņai, pareizrakstībai. Nevienu iepriekšējo gadu tam netika pievērsta tik liela speciālista uzmanība.

Lūk, ko par projekta ietekmi uz viņu dzīvi saka paši dalībnieki:

„Tas stimulē un iedrošina aktīvākai rīcībai un darbībai.” (par latviešu valodas un angļu valodas kursiem)

„Prieks, ka es protu tagad veikt apmaksu pa internetu. Esmu iedrošināta nebaidīties datoru.” (par datorkursiem)

„Ir iespēja atpūsties, satikt paziņas, aprunāties. Labi kopā pavadām laiku.” (par trenažieriem, aerobiku)

„Es neesmu izlaidusi nevienu nodarbību, par ko man liels prieks.” (par aerobiku)

„Esmu nometusi 8 kg liekā svara. Savā pensijas vecumā jūtu spēka pieplūdumu. Ļoti jauks, saprotošs skolotājs, kurš pielāgojas katram un izskaidro, cik daudz drīkst un ko drīkst darīt.” (par aerobiku)

„Man ļoti patīk koriģējošā vingrošana. Tur varam rāpties, paspēlēt, paskriet, vingrot.” (sākumskolas skolēns)

„Es priecājos, ka ar manu bērnu strādā logopēds. Ir jūtams liels progress. Izruna labāka gan krievu valodā, gan latviešu valodā.” (1.klases skolēna vecāks)

„Paldies par to, ka bērniem ir iespēja pēc stundām attīstīties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku līdz autobusam. Tiek gan skolēns nodarbināts, gan daļēji izpildīti mājas darbi. Mans bērns ir pieskatīts.” (sākumskolas vecāki)

„Paldies psiholoģei par izskaidrojošo un daudzveidīgo informāciju. Tas palīdzēs manam darbam. Materiālus varēšu izmantot klases stundās.” (pamatskolas skolotājs)

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: