Kas pārmaiņu skolās notiek vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos.„Ļoti patīk!” – tā atbildēja visi sākumskolas bērni, kuri jūnijā piedalījās vasaras nometnē „Vasaras skoliņa”, ko SFL atbalstītā projekta „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” ietvaros rīkoja Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā. Profesionālas psiholoģes Ilonas Ausējas-Rudzātes un skolas direktores Līgas Bergmanes vadībā skolēni gan labāk iepazina sevi, gan mācījās strādāt komandā, gan arī apguva dažādas dzīves gudrības.

No 14. līdz 19. jūnijam Druvienas pamatskolā tika organizēta vasaras nometne – radošais plenērs „Druvienas vasara – 2010”. Nometnes darbā tika iesaistīta māksliniece Laima Kļaviņa no Rīgas. Bērni un jaunieši savas prasmes un iemaņas attīstīja gleznošanā, zīmēšanā, keramikā, filcēšanā, kokapstrādē, masku gatavošanā, floristikā un aušanā. Nometnes noslēgumā skolas vestibilā bija apskatāma darbu izstāde. Vasaras periodā zīmējumu un keramikas darbi izvietoti izstādē Druvienas Vecajā skolā – muzejā, lai būtu pieejami plašākam interesentu lokam.

Balvu novada Briežuciema pamatskolā no 19. līdz 30.jūlijam norisinās projekta „Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija” izzinoši radošā vasaras skola „Eksperiments 2010”. Vasaras skolā darbojas 7 nodarbību vadītāji un 7 brīvprātīgie jaunieši ar pieredzi vasaras nometņu rīkošanā gan tepat Latvijā, gan ASV, Polijā, Grieķijā un Dānijā. Vasaras skolā piedalās bērni no 4 novadiem – Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, apgūstot aušanu, maizes cepšanu, pļavu ziedu kompozīciju veidošanu, zirga jūgšanu ratos, filcēšanu, kokapstrādi, rotu darināšanu un daudzas citas prasmes. Latgales televīzija jau pieteikusies filmēt notiekošo – tas ir to vērts!

Jūlijā vasaras nometnes notika arī mazajiem Vārkavas pagasta un novada bērniem. Ar SFL un Vārkavas novada domes atbalstu iekārtotas istabiņas, izremontēta ēdamzāle un iegādātas teltis pārgājieniem. Jau augustā Vārkavas pamatskolā mācības uzsāks trešā datordraugu grupa.

Vasara Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrā ir aizsākās ar pirmo nometni pirmsskolas un skolas vecuma bērniem līdz 11 gadiem. Nometnes nosaukums ir „Pelēkā Vārna”, jo šie putni patiešām ir bieži viesi Malienas pamatskolas tuvumā. Nometnes dalībnieku pulcēšanās iemesls ir vārnas pazaudētās kaklarotas atrašana. Pelēkā Vārna bērniem atsūtījusi vēstuli ar lūgumu palīdzēt.

Aglonas novada Grāveros jūnija beigās un jūlija sākumā norisinājās radoša nometne „Saules bērni”; tās ietvaros bērni darināja dažādas rotas, apgleznoja krekliņus un izgatavoja foto rāmīšus.

Ģimenes atbalsta un diennakts centrā „Saulstariņš” Plāņu pamatskolas telpās Strenču novada iedzīvotāji varēs pulcēties vienkopus, lai kopīgi plānotu un īstenotu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemtu psiholoģisku, sociālu un cita veida palīdzību. „Saulstariņa” atklāšana notiks 30. jūlijā plkst. 14.00.

21. augusts Turlavā, Kuldīgas novadā būs veltīts Kuršu ķoniņiem. Turlavas pamatskolā būs skatāma izstāde par ķoniņiem, tirgus placī varēs ne tikai iegādāties amatnieku darinājumus, bet arī nobaudīt saldo klimpu zupu, skolēni rādīs teātri par ķoniņiem, notiks arī Ziņneša skrējiens ar sportiski atraktīviem uzdevumiem un spēlēm. Pirms zaļumballes varēs doties ekskursijās pa brīvciemiem.

Savukārt SFL atbalstu guvušajās skolās Beverīnas novadāBrenguļu sākumskolā, J.Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas pamatskolā – noslēdzies iekšējais projektu konkurss, kur apstiprināti tika deviņi novada iedzīvotāju iesniegti projekti. Piemēram, Trikātas pagasta jauniešu deju kolektīvam „Mutulītis” tagad būs 20 jauni pastalu pāri, un, sekmējot sporta attīstību novadā, iegādāts sporta inventārs. Tagad Beverīnas novada folkloras kopai „Stutes” būs pašiem savi vīru un sievu krekli, aubes un saktas, kas vairs nebūs jāaizņemas no dažādiem kultūras namiem. Ar SFL atbalstu Kauguros tiks izveidots arī bērnu rotaļu laukums, novada jaunieši tiks izglītoti veselīga dzīvesveida un stila jautājumos, kā arī tiks iegādātas speciālas vingrošanas un kustību attīstības ierīces Brenguļu sākumskolas bērniem.

Beverīnas novadā projekta “Dzīves skola” ietvaros veselas trīs vietējās skolas pamazām top par mūžizglītības centriem, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem tieši to, kas nepieciešams ikdienā, un tad pamazām ceļot vēlmju un vajadzību latiņu mazliet augstāk. Alus darināšanas, sieru siešanas, dārzeņu audzēšanas, dzīvokļa vai mājas remontdarbu zinības un prasmes – tās ir tikai dažas no tēmām, kas aktīvi tiek apgūtas Beverīnas novadā. Īpaši jāuzsaka arī tas, ka šajā projektā tiek īstenots princips “mācāmies un mācām”, jo visos pasākumos tiek izmantotas vietējo iedzīvotāju zināšanas un pieredze, kas dažkārt var būt pārliecinošāka nekā no tālienes atvestā.

„Pārmaiņu skolu” organiskā iekļaušanās pašvaldību pasākumos un otrādi apliecina, cik veiksmīgi var strādāt, sadarbojoties. Ceru, ka šī gada laikā iegūtā pieredze ne tikai projektu realizētājiem, bet arī uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora organizācijām un pašvaldībām dos pārliecību, ka šādu partnerību izveide ir ļoti efektīva. Līdz šim Ārkārtas palīdzības fonda sniegtais atbalsts patiešām palīdzējis cilvēkiem atrast sevi, sastapt vienam otru un iepazīt kopības un savas varēšanas spēku – tas ir tas, ko es ar prieku secinu par šo iniciatīvu.

Un vēl – šīs nebūt nav visas pārmaiņu skolu vasaras nometnes un aktivitātes. Lūdzu lasiet arī citas publikācijas! Projektu ieviesēji, darbu steigā lūdzu, atrodiet laiku pastāstīt arī pārējiem par to, kas pie jums notiek. Tas ir to vērts!

Aija Tūna

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: