Mēneša arhīvs: July, 2010

Vasaras nometnes palīdz mācīšanos tuvināt dzīvei

Projektu ietvaros notiekošajās vasaras skolās patiesi notiek īstā mācīšanās. Tā ir mācīšanās, no kuras nav bail, no kuras nenogurst, par kuru netiek liktas atzīmes, bet kas ceļ pašapziņu un savas varēšanas sajūtu, vairo ticību sev un tad tā vai citādi viennozīmīgi atspoguļojas arī formālās izglītošanās uzdevumu un vērtējumu veidā – pie tādiem secinājumiem nonācām sarunā ar Arni Blodonu 27. jūlija raidījumā „Labrīt, Latvija!”.

Liels paldies Latvijas televīzijai par iespēju pastāstīt par mūsu iniciatīvu šī raidījuma skatītājiem, kā arī publicēt šo sižetu mūsu interneta vietnē. Pilnu interviju ar Aiju Tūnu skatieties

http://www.youtube.com/watch?v=lFs_6PddKG4

Kas pārmaiņu skolās notiek vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Rosīga darbība vasarā

Vasaras brīvlaikā daudzas iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu guvušās skolas turpina aktīvi darboties, organizējot nometnes, īpašus svētkus un gatavojoties jaunajam mācību gadam. No malu malām saņemu ziņas, ka skolas dūc kā bišu stropi, ka bērniem vasarā patīk nākt uz skolu, ka ir interesanti apgūt jaunas prasmes un līdz ar to jau rodas ari jaunas zināšanas. No vainagu pīšanas līdz zirga jūgšanas gudrībām, no rotu darināšanas līdz metālapstrādei, no sportošanas līdz dziedāšanai un pa vidu viss iespējamais – tāda ir pārmaiņu skolu vasara. Steidzīgajiem lasītājiem piedāvāju tikai dažas no idejām; vairāk lasiet pašu projektu īstenotāju publicētajos rakstos. Turpināt lasīt…

Dunavas pamatskolā rosība nerimst arī vasarā

Projekta Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” ietvaros 6. jūlijā tika uzsāktas praktiskās apmācības, kurās varēja pieteikties ikviens Dunavas pagasta iedzīvotājs. Apmācībās skolotāja U. Auzāna, kurš sastādīja apmācību programmu, vadībā iedzīvotāji apgūst mājokļa remontam nepieciešamo darbu iemaņas. Projekta gala rezultātā tiks izveidots un labiekārtots Sabiedrisks resursu Centrs, lai sniegtu atbalstu vietējās kopienas stiprināšanai izglītībā un nodarbinātībā. Mācības notiek šajā jaunizveidojamā Centrā, uz kuru pēc apmācību pabeigšanas tiks pārvietota Dunavas bibliotēka.

Turpināt lasīt…

Radošas dienas Grāveru nometnē

Ak, vasara, vasariņa,                

Atnes prieku bērniem viņa.

Saules stari mīļi glāsta,

Saules bērni jautri stāsta…

Jūnija beigās jūlija sākumā Grāveros darbojās radoša nometne „Saules bērni”. Dienas tiešām bija karstas, jo tika piepildītas ar  visdažādākiem pasākumiem. Divdesmit bērni darbojās divās grupās (7-10  un 11-14 gadīgie) skolotāju Larisas Kizjalo un Nonnas Jakovļevas vadībā. Tika veidotas dažādas rotas, apgleznoti krekliņi, izgatavoti foto rāmīši. Turpināt lasīt…

Raibā vasara Vārkavas pamatskolā


Pēc izlaiduma Vārkavas pamatskolā vasarās skolēnu nebija- iestājās klusais periods. Šogad, pateicoties SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektam „Skola mazam un lielam”, vasara ir pavisam raiba un skola dzīvīga.

Nupat, 25.jūnijā, kad Vārkavieši pina Līgo bizi, datorapmācības lielie skolēni svinēja savu otro izlaidumu. Viņiem prieks par to, ka skolotājas Skaidrītes Mednes vadībā iepazinās ar datoru un tas kļuva par labu draugu, ka iemanījās veidot prezentācijas, un ar lepnumu varēja saviem grupas biedriem prezentēt savus vaļaspriekus- puķu audzēšanu, rokdarbus, biškopību, ceļošanu, fanošanu par formulu. Protams, ka visi kopā veidojām dokumentus, iepazināmies ar izklājlapām un katrs izveidojām savu elektronisko pasta kastīti. Un kā piecājāmies, ka izdevās nosūtīt jauku vēstuli savam grupas biedram. Bet vislielākais prieks bija par kopā būšnu triju mēnešu garumā. Škiroties izskanēja vaicājums: „Ko tagad darīsim piektdienās?”

Turpināt lasīt…

Šī dieniņa, rītdieniņa,…

Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jā
ņa diena.

Ar tādu moto Nīcgales pamatskolas projekta dalībnieki aktīvi iesaistījās Jāņu dienas gaidīšanas pasākumā 22.jūnijā, kurā piedalījās visu aktivitāšu dalībnieki un ciemiņi. Nemainot tradīciju pavāru nodarbību dalībnieki vārīja Jāņu sieru un pēc tam cienāja ar to pasākuma dalībniekus, bet folkloras kopa mēģināja dziesmas, kuras tika dziedātas šīs dienas koncertā, angļu valodas grupa rīkoja jautrās stafetes ar dažādiem uzdevumiem. Mākslinieki apgleznoja stiklu, flīzes un pina vainagus, bet kokgriezēji izgatavoja dažādas rotaļlietas. Dalībniekos jautrību izraisīja piepūšamās atrakcijas. Turpināt lasīt…

Skrudalienas skola kļūst aizvien atvērtāka

Daugavpils novada Skrudalienas pamatskola arī iepriekšējos gadus bija atvērta skolēniem un viņu vecākiem, bet, pateicoties šim projektam, tagad tā ir atvērta visiem pieaugušajiem, tai skaitā pensionāriem, kuri nav tieši saistīti ar skolu, bet ir apkārtnes iedzīvotāji. Skolai ir prieks, ka tā var savu potenciālu sniegt visiem zināt gribošiem cilvēkiem. Apkārtējie iedzīvotāji zina, ka ir atvērta vieta, kur var nākt satikties un izrunāties. Daudzus sajūsmina iespēja nesēdēt mājās, bet aktīvi darboties. It sevišķi iedrošina latviešu valodas kursi, jo tiek pārvarēta valodas barjera. Aktīva darbība ir sportiskās nodarbēs. Turpināt lasīt…

Makašānu Dzīvās mākslas centra vasaras darbi

Drīzumā tiks pilnībā pabeigts plānotais remonts amatniecībai veltītajā multifunkcionālajā informācijas telpā, kurā sāksim izvietot savāktos un izgatavotos koka priekšmetu un tekstildarbu paraugus, grāmatas, attēlus un citus interesantus materiālus par tautas mākslu.

Intensīvi notiek materiālu apstrāde un ievadīšanas virtuālajā amatu pašmācības grāmatā „Skrīnis.lv”, lai augusta sākumā šo interneta resursu nodotu plašai lietošanai.

Turpināt lasīt…

Vasarā mums patīk nākt uz skolu

„Ļoti patīk!” – tā atbildēja visi sākumskolas bērni, kuri piedalījās vasaras nometnē „Vasaras skoliņa”. Tā ir vēl viena SFL projekta „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” programmas sastāvdaļa Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā jūnijā. Pāris nedēļās bērni profesionālas psiholoģes Ilonas Ausējas-Rudzātes un skolas direktores Līgas Bergmanes vadībā gan labāk iepazina sevi, gan prata sastrādāties komandā, gan apguva dažādas dzīves zinības.

Turpināt lasīt…