Skolai jākļūst par centru visiem pagasta iedzīvotājiem

Tāda ir devīze SFL projektam „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā. Plašā projekta realizācija aizsākās jau pērn, un pasākumi notiek regulāri, tie ir iedzīvotāju pamanīti, labi apmeklēti un kļuvuši jau populāri. Nodarbības notiek dažāda vecuma interesentiem – gan vismazākajiem pirmsskolniekiem, gan Ģimenes dienas pasākumspamatskolas audzēkņiem, gan skolotājiem un vecākiem, gan pārējiem kabilniekiem. Ikviens var mācīties – gan iepazīstot sevi, gan apgūstot dzīvesziņu un latviskās tradīcijas.

14. maijā Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā tika cildināta ģimene. Bērni savus vecākus un vecvecākus aicināja uz skolu, lai ar skanīgu koncertu viņus sveiktu Ģimenes dienā par projekta līdzekļiem renovētajā svinību zālē. Sporta dienas jautrības KabilēSavukārt 29. maijā skolēni ar vecākiem varēja piedalīties sporta dienas pasākumā – jautrās un nenopietnās stafetēs un komandu spēlēs, kurās tika izmantots nesen iegādātais sporta inventārs. Bet mācību gada noslēgumā 31. maijā tika cildināti čaklākie mācībās, atsaucīgākie sabiedriskajā darbā, atraktīvākie ārpusskolas interešu pulciņos. Atslodzei no mācību darba varēja baudīt koncertu, piedalīties atrakcijās, spēlēs un rotaļās, kā arī tikties ar novadnieci literāti Brindu Ceriņu un iepazīties ar viņas jaunāko grāmatu „Spilviņa no Pieneņpļavas”.

Arī jūnijā darbs skolā projekta ietvaros rosās tikpat spraigi. 1. un 8. jūnijā dzīvesziņas nodarbības notiek skolotājiem, joPsihologa un logopēda atbalsts skolas pedagogiem organizēta lekcija un nodarbības par tēmu „Mācīšanās traucējumi un atbalsta pasākumi skolēniem” (vada psiholoģe Ilona Ausēja-Rudzāte un logopēde Sigita Jirgensone), kā arī visiem pagasta iedzīvotājiem dzīvesziņas nodarbībās ajūrvēdā „Kā būt veselam bez zālēm” iespējams uzzināt, kā iepazīt pašam sevi, lai varētu rūpēties par savu veselību, izvēlēties piemērotākos pārtikas produktus, izkopt veselīgu dzīvesveidu (nodarbības vada Eva Muižniece).

Līdz 18. jūnijam Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā sākumskolas bērniem norit vasaras nometne „Vasaras skoliņa” ar daudzpusīgu programmu: dzīvesziņa un sevis izzināšana, latviskās tradīcijas Jāņu sagaidīšanā, mākslinieciskā jaunrade (krekliņu apdrukāšana), nometnes avīzes veidošana un izdošana, pārgājieni, ekskursija un vēl, un vēl.Sākumskolas nometne "Vasaras skoliņa" Kabilē

komentāri


  • Prieks par šādu labu projektu. Tas noteikti ir ļoti apsveicami un vajadzīgs. Tā kā saka, ka viss sākas ar galvu (domāju, ka arī ūdens ceļgalā), tad skola ir tā vieta, kas šo veselo un gudro galvu var izveidot! Labsirdība, priecīga darbošanās un interese ir tas, kas kliedēs vienaldzību un apātiju, kas, manuprāt, ir galvenā ļaunuma sakne.
    Veiksmi un panākumus turpmāk!

Tavs viedoklis ir svarīgs: