“Sirdspuksti” – pirmā apmācību cikla absolventi.

Izturot milzīgu projektu konkursu 2 kārtās biedrības „Skola visiem” rakstītais projekts ar Sorosa Fonda – Latvija atbalstu sāka savu darbību šā gada janvārī. Tagad ievu ziedēšanas laikā projekts ir sasniedzis vidusizvērtēšanas fāzi. 12. maijā projekta dalībnieki sapulcējās uz pirmās apmācību daļas noslēguma pasākumu, lai ar prieku atskatītos uz līdz šim paveikto.

Janvārī projekta autori izstrādāja pieteikuma anketas, lai atlasītu mērķgrupas nodarbībām: mandalu veidošanā, datorapmācībām un pozitīvas domāšanas veidošanai. Notika arī supervīzijas vecākiem,pašapziņas un pašvērtējuma apzināšanās vecākiem un skolēniem un karjeras iespēju izzināšana Talsu novadā un Latvijā.

  Projekta Ievadseminārā 4. februārī atnākušie interesenti vienojās, ka viņi varētu apmeklēt nodarbības reizi nedēļā. Katrā tikšanās reizē grupām bija iespēja apmeklēt 2 nodarbībās pēc pašu izvēles. Projekts tieši tādēļ ir interesants un saistošs, jo cilvēki paši var izlemt, cik daudz, ko un kad vēlēsies apgūt. 3 mēnešu laikā regulāri nodarbības apmeklēja 30 cilvēku, citas nodarbības sev izdevīgā laikā kopā apmeklējuši 20 cilvēku.

  Biedrības „Skola visiem” projekts „Sabiles pilsētas un Abavas pagasta ģimeņu atbalsta centrs „Sirdspuksti” ievu ziedēšanas laikā ir sasniedzis Vidusizvērtēšanas fāzi. 12. maijā projekta dalībnieki sapulcējās uz pirmās apmācību daļas noslēguma pasākumu.

  Projektā iesaistītie dalībnieki Sanita, Silvija, Ināra, Anda, Rudīte, Vija, Anita un Antoņina ir dažādu profesiju un vecuma grupu pārstāves. Par projektu kopā viņas saka:

  1)      Patīk lektoru pasniegšanas metodes;

  2)      ir iespēja iziet cilvēkos un komunicēt;

  3)      iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un papildināt tās;

  4)      šī ir iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku ziemas tumšajos vakaros;

  5)      projekts radījis apstākļus, kad var apgūt prasmi strādāt ar datoru cilvēkiem, kuri pirms tam baidījās pat datoram tuvoties.

  6)      patīk atrasties sabiedrībā un uzzināt jaunāko psiholoģijā;

  7)      bija iespēja iepazīt sevi un pilnveidot.

  Dalībnieku pārdomas par nodarbību vadītājiem. Zinta Linde (psiholoģija) – nodarbības vienreizējas, jo palīdz garīgumam un dvēselei. Anda Štoka (datorapmācības) – nebijusi iespēja apgūt jaunākās tehnoloģijas, apmierina katra dalībnieka vēlmes un spēj atrast pieeju katram individuāli. Linda Meiere (skolas sociālais pedagogs) – sniedz noderīgas zināšanas ikdienas darbam, sadzīvei un labam noskaņojumam.

  24. maijā Projekta dalībnieki devās apmaksātā Pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu.

  Apmācību otrais posms sāksies augusta vidū un noslēgsies novembrī. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājiem atkal būs iespēja pieteikties apmācībām sev izdevīgā laikā.

  Projekta realizētāji saka paldies visiem apmācību dalībniekiem, kuri atrada sevī vēlmi un izbrīvēja laiku, lai varētu apmeklēt šīs apmācības. Tiksimies rudenī!

  Biedrības „Skola visiem” locekle Veneranda Iskrova

  komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

  Tavs viedoklis ir svarīgs: