Projekta īstenošana Užavas pamatskolas rotaļu centrā.

Laiks negaida,

Tas aizsteidz  nemanāms un kluss.

Mēs viņam līdzi ejam.

Tā roku  rokā aizsteidz mūsu dienas.

Liekas, ka vēl tikai pirms neliela brīža ir sācies 2009./2010. mācību gads.  Klusi un nedaudz sabijušies mazie pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem pulcējās savā klases telpā. Nu jau mācību gads beidzas un  kopīgi varam atskatīties uz  šogad paveikto. Klusie un biklie bērni pārvērtušies par atraktīviem un zinātkāriem  bērniem.

Mācību gads pirmsskolniekiem sākās vienā no skolas  klasēm, kura tika pielāgota pirmsskolnieku vajadzībām. Telpā notika gan mācības, gan rotaļas. Tā kā grupu apmeklē bērni vecumā no 3-6 gadiem, tad nedaudz traucēja tas, ka  viena grupa bērnu strādāja, bet otra – rotaļājās. Radās doma, ka būtu nepieciešama vēl kāda telpa.  Kad uzzinājām par iespēju pieteikties Sorosa fonda organizētajā projektu konkursā, tad   tūdaļ ķērāmies pie darba. Liels bija mūsu prieks, kad saņēmām apstiprinājumu, ka mūsu  iesniegtais projekts ir guvis apstiprinājumu. Par piešķirtajiem līdzekļiem ir izremontētas telpas bijušajā internātā. Tagad bērniem ir atsevišķa mācību telpa, rotaļu telpa un guļamtelpa, atsevišķa telpa garderobei, izremontēta tualete. Esam iegādājušies gan jaunas rotaļlietas, gan galda spēles, gan mēbeles un mācību materiālus.  Tagad ir daudz vieglāk strādāt, jo ir vairāk vietas nodarbībām un dažādām aktivitātēm.  Nodarbību gaitu netraucē bērni, kuri tajā laikā rotaļājas.

Projekta ietvaros  ar bērniem strādā logopēds, ir iespēja apgūt angļu valodu.  Jaunajās telpās bērniem ir iespēja darboties arī pie datora. Vieni ir tikai apguvuši prasmi spēlēt  dažādas spēles, bet daži  jau apguvuši pirmos soļus  darbojoties Microsoft Word programmā – atrast programmu, rakstīt tekstu, nomainīt burtu fontus.  Lielākie bērni  prot atrast arī atsevišķas mājas lapas internetā. Labprāt apmeklēja mājaslapu www.pasakas.lv, jo tajā ir iespēja  gan nostiprināt lasītprasmi, gan spēlēt dažādas atmiņas spēles, gan skatīties interesantas multfilmas.

2009./2010.mācību gads ir beidzies un varam apkopot rezultātus. Patīkami ir salīdzināt bērnu zināšanas  un prasmes mācību gada sākumā un tagad nobeigumā. Visiem ir kopīgs prieks par paveikto. Visi sešgadnieki ir – cits labāk, cits sliktāk, ir apguvuši lasītprasmi. Arī  daži piecgadnieki jau  iesākuši lasīt.  Bērni paši labprāt zīmē, gatavo dažādus darbus, tajos veiksmīgi izmanto apgūtās prasmes.  Tā kā grupā mācās arī bērni no  ģimenēm, kurās runā krievu valodā, tad varam teikt, ka veiksmīgi tiek apgūta arī krievu valoda.  Patīkami, ka savās rotaļās viņi savā starpā sarunājas  arī krievu, dažreiz nedaudz  arī angļu valodā.

27.maijs pirmsskolas grupas sešgadniekiem bija īpaša diena – izlaidums. Apliecību par to, ka ir  apmeklēta pirmsskolas grupa saņēma deviņi topošie pirmklasnieki.  Svinīgi saposušies, ziediem rokās mazie absolventiņi  ieradās uz svinīgo pasākumu, kurā viņiem nelielu koncertu sniedza  mazākie grupas bērni, labus  vēlējuma vārdus teica  skolas direktore G.Magonīte, grupas audzinātājas.  Pēc svinīgā pasākuma  visi devās atpakaļ uz grupas telpu, kur tos  gaidīja patīkams un salds  vecāku sarūpēts pārsteigums.  Aptaujāti par to, vai  ir paticis apmeklēt šo grupu, bērni atbild apstiprinoši. Arī aptaujātie vecāki atbild, ka ir apmierināti ar grupas darbu, bērnu sasniegumiem.

Grupas audzinātājas negatavojas apstāties pie paveiktā un sasniegtā, bet turpināt savu darbu tālāk, jo  darāmā ir vēl  daudz.

Grupas audzinātāja Anita Pāvelsone

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: