Mēneša arhīvs: June, 2010

Lapa 5 no 6

Noskaidro labākos skrējienā “Kazdangas apļi 2010”

Skrējēji no tuvākas un tālākas apkārtnes 29. maijā pulcējās pie Kazdangas pils, lai noskaidrotu labākos tradicionālā skrējiena “Kazdangas apļi 2010” dalībniekus, kas šogad pulcēja 72 veselīga dzīvesveida piekritējus.Skrējiens notika jau sesto reizi, un uzvarētāji tajā saņēma saldumus un mākslinieces Mētras Drulles darinātos kausus, savukārt otrās un trešās vietas ieguvējiem tika Kazdangas pagasta pārvaldes dāvātās balvas. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēniem šogad treniņi notiek Sorosa fonda – Latvija atbalstītā projekta “Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem”Nāc, mācies, dari,- tu to vari” ietvaros.

Turpināt lasīt…

“Sirdspuksti” – pirmā apmācību cikla absolventi.

Izturot milzīgu projektu konkursu 2 kārtās biedrības „Skola visiem” rakstītais projekts ar Sorosa Fonda – Latvija atbalstu sāka savu darbību šā gada janvārī. Tagad ievu ziedēšanas laikā projekts ir sasniedzis vidusizvērtēšanas fāzi. 12. maijā projekta dalībnieki sapulcējās uz pirmās apmācību daļas noslēguma pasākumu, lai ar prieku atskatītos uz līdz šim paveikto.

Turpināt lasīt…

Aicinājums piedalīties sešgadīgo bērnu mācību satura aprobācijā

Zinot, cik lieliska pieredze daudzās mūsu iniciatīvas skolās uzkrāta darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, uzskatīju par savu pienākumu vērt jūsu uzmanību uz aicinājumu, ko nupat izplatījis Valsts izglītības satura centrs (VISC). Sagatavots pilotprojekta “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija” organizēšanas pamatnostādnes, tās var izlasīt VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv . Paredzēts, ka izstrādātais jaunais mācību saturs sešus gadus veciem bērniem tiks aprobēts 20 dažādās izglītības iestādēs Latvijā – gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan arī sākumskolās – pilotskolās. Aprobācijas process notiks no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. maijam. Līdz 18.jūnijam VISC aicina pieteikties pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kas vismaz trīs gadus īsteno pirmsskolas izglītības programmu (no pieciem gadiem līdz pamatizglītības uzsākšanai) dalībai pilotprojektā.

Turpināt lasīt…

Vasarā turpināsies aktivitātes Salnavas pamatskolā.

Salnavas pamatskola, sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un biedrību „ Kūzuls” sagatavojusi projektu „ Jaunas atspēriena iespējas Salnavas pamatskolā”, kura realizācija uzsākta 2009.gada novembrī. Projekta laikā plānotas 6 projekta aktivitātes, kuru mērķis ir izveidot Salnavas pamatskolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru – atbalstot pašvaldības iedzīvotāju, it sevišķi bērnu un skolēnu, viņu vecāku un ģimeņu izglītības un sociālās vajadzības. Projekta darba grupā iesaistīti 14 pieredzējuši pedagogi un biedrības “Kūzuls” brīvprātīgie.

Turpināt lasīt…

Projekta īstenošana Užavas pamatskolas rotaļu centrā.

Laiks negaida,

Tas aizsteidz  nemanāms un kluss.

Mēs viņam līdzi ejam.

Tā roku  rokā aizsteidz mūsu dienas.

Liekas, ka vēl tikai pirms neliela brīža ir sācies 2009./2010. mācību gads.  Klusi un nedaudz sabijušies mazie pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem pulcējās savā klases telpā. Nu jau mācību gads beidzas un  kopīgi varam atskatīties uz  šogad paveikto. Klusie un biklie bērni pārvērtušies par atraktīviem un zinātkāriem  bērniem. Turpināt lasīt…

Radošuma nedēļas atskaņas

Lai arī par uzņēmējdarbību cilvēki lielākoties sāk domāt, kad iegūta izglītība, nostiprināta pārliecība par vēlmēm un iespējām, būtiski ir radīt interesi par uzņēmējdarbību kā iespējamo nākotnes nodarbošanos jau pavisam agrā vecumā – kad vēlmes un iespējas nav ieliktas sabiedrības noteiktos rāmjos. Līdz ar to viena no nedēļas aktivitātēm bija arī biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (Biedrība ZINIS) vadīts seminārs pirmsskolas vecuma bērniem par radošumu, idejām, biznesa idejām un uzņēmējdarbību. Pārdomās par notikušo ar mums dalījās Agnese Griņeviča no biedrība ZINIS.  Turpināt lasīt…

Datorkursu izlaidums Kazdangas pamatskolā

Kazdangā projekta „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem” Nāc, mācies, dari,-tu to vari” ietvaros gada garumā notiek dažādi kursi un semināri gan Kazdangas Kultūras centrā, gan Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Viena no aktivitātēm, kas bija kupli apmeklēta, ir datorkursi pieaugušajiem. Nupat nosvinēts pirmais izlaidums. Turpināt lasīt…

„Pirmie soļi angļu valodā” Riebiņos

 

Tagad, kad jau aizritējis mācību gads skolā, brīvdienās devušies arī angļu valodas kursu „Pirmie soļi angļu valodā” Riebiņos klausītāji. Trīs mēnešu garumā uz skolu darbdienu novakarēs ceļu mēroja bezdarbnieki, bērnudārza darbinieki, kalpotāji, arī skolas darbinieki – kopā 15 mācīties griboši cilvēki. Te viņus sagaidīja jaunā, bet jau ļoti prasmīgā angļu valodas skolotāja Rita Demjanova, kam izdevās ik nodarbību vadīt saistoši un interesanti.

Turpināt lasīt…

Vārkavā strādā un ballējas vismaz puse ciema

Projektā “Skola mazam un lielam” pēc mēģinājumiem un cītīgiem treniņiem pienācis laiks parādīt savus darba augļus publikai. Es jau stāstīju, ka vietējā teātra grupa uzaicināja SFL atbalstīto folkloras mūzikas instrumentu spēles darbnīcu apdarināt un apskaņot izrādi, savukārt mūzikas instrumentu darbnīca piesaistīja Vārkavas pamatskolas folkloras kopu ”Žubītes”. Beigu beigās 29. maijā pie mums Vārkavā bija gatava izrāde, uz kuru aicinājām šo sadarbības augli nogaršot visiem interesentiem.

Turpināt lasīt…

Tirzmalieši mācās

2010.gada 14. un 15.maijā Tirzas pamatskolā SFL atbalstītā projekta „Pastāvēs kas pārvērtīsies” ietvaros notika mūžizglītības programmas kursu nodarbība „ Iniciatīvas veicināšana personības attīstībai”. Divas dienas apņēmīgi mācījās 30 pagasta pieaugušie. Nodarbības vadīja Komercizglītības centra lektors Ervīns Butkevičs. Kopā darbojoties neformālā atmosfērā meklējām atbildes uz jautājumiem: Kā efektīvi savienot problēmas, risinājumus un rīcību, samazinot emocionālo spriedzi? Kā ģenerēt idejas un kādu ideju ģeneratora veidu vislabāk izvēlēties? Kā atjaunot savus iekšējos resursus?

Turpināt lasīt…