Iespēja saņemt materiālus starpkultūru izglītībai

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ar ES Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu izstrādājis un piedāvā skolām materiālus par tēmu „Starpkultūru izglītības iemaņas skolotājiem migrācijas kontekstā”. Pašlaik pieejami
materiālu komplekti 6 skolām; tos iespējams saņemt SFL birojā.
Ja tuvākajās dienās gadās būt Rīgā – ienāciet vai sazvanieties ar Sanitu un piesakiet, ka vēlaties saņemt šos materiālus.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: