Dāvana skolai – lellu teātris

Es nezinu nevienu cilvēku, kam nepatiktu saņemt dāvanas. Galvenais, lai tās būtu sarūpētas no visas sirds, lai tās priecētu gan dāvanas saņēmēju, gan pašu dāvinātāju. Šķiet, ka tā noticis arī mūsu skolā, jo 14. jūnijā mēs saņēmām ļoti jauku, ļoti neparastu, ļoti lielu dāvanu, dāvinātāja izlolotu un savām rokām darinātu. Kas tas ir? Leļļu teātris!

Jā, jā! Īsts leļļu teātris ar skatuvi, dekorācijām, protams, lellēm un daudz vēl visādiem sīkumiņiem, kas īstenībā nemaz nav sīkumi. Labā feja, kas to visu ir dāvinājusi Riebiņu vidusskolai, ir Klāra Survillo, bijusī Valsts leļļu teātra aktrise, skolas leļļu teātra izveidotāja Ādažos, mūsu novadniece.

Sirmā kundze saka: „Nolēmu par godu savu senču piemiņai dāvināt skolai savu leļļu teātri. Esmu laimīga, ka mans teātris ir nokļuvis uzticamās rokās un ka ir atradušies mana darba turpinātāji.” Vislielākā pateicība no mūsu viešņas izskanēja skolas direktorei Inetai Anspokai, Innai Kabarei un Sanitai Upeniecei.

Klāra Survillo tiešām ļoti mīl savas lellītes, ar katru aprunājas – un kā nu ne! – katrā no tām taču ir ielikta daļiņa no sirds. Tagad šis dāsnais cilvēks patiesi ir laimīgs, jo sava vectēva Jāņa Reznieka un vecmāmuļas Helēnas Bogdānes zemē paciemojusies gan pati, gan atstājusi savu mūža darbu.

Lai gan mūsu viešņa nekad nav dzīvojusi Riebiņos, viņai mūsu puse likās tuva un viesmīlīga. Prieks, ka tagad Survillo kundze sevi var saukt par riebiņieti.

Savukārt mēs esam lepni, ka mums ir tik talantīga, mērķtiecīga novadniece. Mēs esam priecīgi, ka mums ir vēl viena iespēja pulcināt ļaudis brīvajos brīžos, vēl viens virziens, kas varētu piesaistīt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos radošai darbībai, vēl viens ceļš, kas ejams mūsu projekta ietvaros un arī pēc tā noslēguma.

Projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” asistente, direktores vietniece Rita Pudāne

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: