Darbīgais Pužiņš

Ir aizskrējis kārtējais mācību gads Puzes pamatskolā, jau gandrīz mēnesi nenotiek stundas, eksāmeni ar jau beigušies un 9.klases pusaudži no mūsu skolas aizsteiguši tālākā dzīvē. Šis gads Puzes pamatskolas skolēniem ir bijis nedaudz savādāks kā iepriekšējie. Par prieku visiem Puzē dzīvojošajiem, projekts „Darbīgais Pužiņš” (2009-SMSC-20) bija to 53 laimīgo projektu starpā, kurus atbalstīja Sorosa fonds-Latvija, lai gan konkurence bija pietiekami liela – 323 pretendenti. Ar 2009.gada 8.novembri sākās lielā rosība . Tika uzsākts 2.stāvā remonts, sākās nepieciešamā inventāra meklēšana, salīdzināšana un labākās preces iegāde. Un tā 15.janvārī tika atklāts mūsu jaunais Amatniecības centrs, kurā ir iespēja darbosies gan jauniem, gan ne tik jauniem un man šķiet, ka galvenais – šīm dažādajām paaudzēm ir iespēja sadarboties, jo viens no visiedarbīgākajiem paņēmieniem, kā parādīt īstās vērtības un pavērt durvis uz jaunām iespējām, ir stāstīt par dzīvi. Atklājot šo centru svarīgi likās Olgas Lisovskas vārdi:

Durvis. Durvis. Durvis.

Aiz katrām – citādi viss.

Pa nākošajām vairs neiziesi

Kāds biji te ienācis.

Amatniecības centrs ir iekārtots, lai nodrošinātu Puzes pamatskolas skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt mājturības un tehnoloģiju mācību programmu, tādejādi gūstot elementārās zināšanas un praktiskās darbības pieredzi, kas nepieciešama gan izdzīvošanai ikdienā, gan pieņemot atbildīgus lēmumus savā dzīvē. Šis centrs spēj padarīt daudzpusīgas amatapmācības ārpusstundu nodarbības, izmantojot jauno materiālo bāzi, tā veicinot vēlmi iegūt jaunas dažādu rokdarbu prasmes. Jaunās amatniecības centra telpas un materiālo bāzi var izmantot visi pagastā dzīvojošie interesenti, veidojot vakarēšanas tradīcijas un radot iespēju apmainīties savstarpējā pieredzē. Rudenī sāksies klūdziņpīšanas nodarbības pieaugušajiem un tiek plānots arī aušanas pulciņš.

Sorosa fonds – Latvija ne tikai finansēja jauna centra izveidi, bet arī septiņus pieredzes apmaiņas braucienus, kuros gūt ieskatu senajos arodos, tādejādi popularizējot senās tradīcijas un bērnos veidojot interesi par senlatviešu daiļamatniecību un septiņas tikšanās-nodarbības ar amatniekiem, kurās 32stundu garumā var praktiski apgūt iemaņas gan jaunajās rokdarbu tehnoloģijās, gan senajos arodos. Šie pasākumi paredzēti tieši Puzes pamatskolas skolēniem.

Pirmais pieredzes brauciens janvārī bija uz Stiklu speciālās internātpamatskolas kokapstrādes darbnīcu Stiklos, Puzes pagastā, Ventspils novadā, lai iepazītos ar darbnīcu, ar galdnieka svarīgākajiem darbarīkiem un darbgaldiem. Janvārī un februārī bērni apguva senlatviešu ēdienu gatavošanas prasmes pensionāru klubiņa „Vakarblāzma” pārstāvju vadībā un metālapstrādes pirmās iemaņas, arī metināšanu meistara Aivara Bogdanova vadībā. Februāra brauciens bija uz ērģeļbūves darbnīcu Ugālē, Ventspils novadā. Mācītājs, ērģeļbūves meistars Jānis Kalniņš iepazīstināja ar specifisku kokapstrādes darbnīcu, kurā top ērģeles. Bērniem tika radīta iespēja tuvumā apskatīt Ugāles baznīcā esošās ērģeles un ieklausīties to varenajā skanējumā. Marta mēnesī bērni apguva klūdziņpīšanas iemaņas pirmsskolas grupas skolotājas, klūdziņpinējas Sanitas Bergas vadībā. Autobuss šajā mēnesī bērnus aizveda uz Ventspili pie profesionāla akmeņkaļa Ginta Stepana, i/u „Una”, kur varēja iepazīties ar akmeņkaļa darbnīcu un tā darbarīkiem, bija iespēja ne tikai vērot akmeņkali darbībā, bet arī ievingrināt roku gravēšanā. Aprīlis iesākās ar jaunām nodarbībām. Divu mēnešu garumā „Puzes attīstības veicināšanas biedrības Niedre” pārstāve, rokdarbniece, jauno rokdarbu tehnoloģiju zinātāja Dace Grundmane mācīja jaunu rokdarbu tehnoloģiju – vilnas filcēšanu. Bet galdnieks-restaurators Jānis Ekšteins radīja iespēju bērniem apgūt prasmi no veca iegūt jaunu. No bibliotēkas fondos esošajām senlietām tika atjaunots spoguļa skapītis, ratiņš, ogļu gludeklis un kafijas dzirnaviņas. Aprīļa un maija pieredzes braucieni bija cieši saistīti. Pirmais no tiem bija pieredzes brauciens uz z/s „Remeši”, kur bērnus iepazīstināja ar aitu audzēšanas īpatnībām un roka tika ievingrināta aitu cirpšanā. Pensionāru klubiņa „Vakarblāzma” dalībniece Velga Krūmiņa bērniem demonstrēja un ļāva pamēģināt, kā senos laikos no aitu vilnas gatavoja dziju. Otrs brauciens bija uz vilnas pārstrādes uzņēmumu „Jaunbuži”, Pācē, Dundagas novadā. Te varēja vērot dzijas tapšanas procesu rūpnieciskā apstrādē, kā arī tikai mainīta aitu vilna, kuru ziedoja z/s „Remeši” īpašnieki Santa un Aigars Pēterfeldi.

Puzes pamatskolas skolēniem otrais mācību pusgads aizritējis ar interesantām un jaukām nodarbēm. Čaklāko nodarbību apmeklētāju darbiņi jau aizceļojuši uz pirmo izstādi Mālpils pagasta Kultūras centā, Mālpils novadā, Rīgas reģionā. Atliek gaidīt rudeni, kad notiks beidzamās nodarbības un pieredzes braucieni. Vēl būs kokapstrāde galdnieka-restauratora Jāņa Ekšteina vadībā, kurā tiks izmantoti kokmateriāli, kurus ziedoja SIA „Māzers R” īpašnieki Sanita un Sandis Rozenbergi. Adīšana izmantojot dažāda veida efektdzijas Puzes invalīdu biedrības „Labas pārmaiņas” vadītājas, rokdarbnieces Guntas Minalgo vadībā. Kā arī viesosimies Ventspils Amatu mājā pie keramiķa un Ventspils novada Ances pagastā pie biedrības „Paukers” audējām un pārējiem rokdarbniekiem.

Lai silta un saulaina vasara mums visiem!

Projekta direktore Anda Lejniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: