Pieaugušo tālākizglītības kursu izlaidumu laiks

Pienācis izlaidumu laiks arī Izvaltas DIC. Nesen sertifikātus saņēmušas rokdarbu programmas 12 dalībnieces, šonedēļ 11 angļu valodas programmas dalībnieki un 15 datorapmācības programmas dalībnieki. Liels ir izvaltiešu gandarījums par paveikto darbu, kas izdevās, pateicoties Sorosa fondam – Latvija. Viss mainās uz labo pusi, un iedzīvotāji kļūst aktīvi savas dzīves veidotāji, grib pilnveidot sevi, uzlabot savu ikdienas dzīves kvalitāti. Nu ir kopēji mērķi un vīzijas, ko darīt tālāk, lai dzīve būtu pilnvērtīga visiem!


Pieaugušo tālākizglītības pasaulē spert pirmos soļus palīdzēja skolotājas: Zenta Gaveika, Ilona Kozačuka, Inga Leikuma.

Projekta īstenotāju komandas novēlējums uzsākot projektu bija: „Nestāviet malā! Darbojieties! Gūstiet prieku un atrodiet savu laimes atslēdziņu!”
Liels prieks, ka šis novēlējums nonācis līdz tik daudzām atvērtām sirdīm! Tas motivē neapstāties un doties tālāk.
Projekta ietvaros vasarā periodā norisināsies vairākas  aktivitātes:

  • no 5.-9.jūnijam darbosies vasaras radošā darbnīca “Saules nams”;
  • novadpētniecības pulciņa “Brašuļi” lielais-izzinošais pārgājiens;
  • bērnu interešu pulciņu gatavošanās Līgo svētkiem un pati Līgošana;
  • 2 dienu ekskursija Izvaltas iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja Inga Leikuma

ingaleikuma@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: