Pavasarīga rosība Saldus pusē

Saldus novadā SFL atbalstītajā projektā darbojas vismaz četras skolas, aptverot dažādas novada daļas, kā arī izplatot daudzveidīgu un noderīgu pieredzi, optimismu un ticību pasu varēšanai. Šajā pavasarī projekta aktivitātes norisinās aktīvi – bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki Jaunauces, Šķēdes un Zaņas pagastos dzied, dejo, sporto, spēlē teātri, darina rotaslietas, mācās ģitārspēli un datorzinības, apglezno zīdu, veido māla traukus keramikas nodarbībās. Par iespēju iesaistīties nodarbībās līdz novembrim uzzināsiet pie koordinatorēm – Ingunas Balceres Jaunaucē, Intas Andersones Šķēdē un Gintas Samatas Zaņā. Visu projektu prasmīgi kopā satur projekta direktore Laine Blūma.

Ziņas par aprīļa notikumiem atrodamas arī Saldus novada ziņās http://www.saldus.lv/8/sakumlapa0/zinas0/projekts-parmainu-iespeja-reorganizetajam-sko/

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: