Mēneša arhīvs: May, 2010

Lapa 2 no 3

Rotaļu laukums pie Drustu pamatskolas

21.aprīlis Drustu pamatskolai bija sen gaidīta diena – tika atklāts bērnu rotaļu un spēļu laukums. Par šo notikumu īpaši priecīgi bija mazākie skolēni un bērnudārza audzēkņi, kā arī pārējie mazie drustēnieši un viņu vecāki.

Atklāšanā piedalījās arī pamatskolas direktore un Raunas novada domes priekšsēdētājs. Pēc apsveikuma vārdiem, skanot aplausiem, simboliskā sarkanā lenta tika pārgriezta un laukums atklāts. Mazie ar prieku izmēģināja itin visus spēļu un rotaļu elementus. Liels ir gandarījums par paveikto darbu, kas izdevās, pateicoties Sorosa fondam – Latvija.

Asarē top spēļfilma

Aknīstes novada Asares pamatskolā interesanti strādā dramatiskā pulciņa dalībnieki; sadarbībā ar videopulciņu tiek strādāts pie spēļfilmas „Meistardetektīvs – 2” uzņemšana. Lai tas varētu notikt, jāveic daudzas darbības, piemēram, bērnu grāmatas izvēle filmas sižeta motīviem (A.Lindgrēna  „Kalle Blunkvists un Rasmuss”), materiāla un ideju mūsdienīgošana un pārveidošana filmēsanas iespējām, dialogu un darbības aprakstu izveidošana epizodēm, filmas vietu un laiku organizēšana, iekārtošana, rekvizītu sagāde, aktiermeistarības elementu apgūšana, visbeidzot filmas epizožu uzņemšana – un arī ar to filmas veidošana vēl nebeigsies.

Taču tā ir tikai neliela daļa no visām Aknīstē notiekošajām aktivitātēm. Turpināt lasīt…

Arī vasarā Ulbrokas skolas durvis ir atvērtas

Ziemas mēnešos pārmaiņas Ulbrokas vidusskolā ir tā iedzīvojušās, kā arī vasarā nevēlas skolas telpas atstāt. Lasiet un – pievienojieties!

Turpināt lasīt…

Trenažieri Riebiņos vairo spēku un optimismu

Vai mūsu dzīvē kaut ko var mainīt uz labo pusi? Bez šaubām, apstiprinās katrs optimists. Izrādās, ka tādu ne mazums dzīvo arī Riebiņos, un tieši viņiem vienmēr iekšā sēž kāds dīdītājs, kas liek nemitīgi kaut kur traukties, kaut ko darīt un pilnveidot. Piemēram, uzlabot lauku cilvēku dzīves kvalitāti, motivēt būt aktīviem, nejusties sliktākiem par pilsētniekiem un veicināt lojalitāti savam novadam, pilnveidot sevi.

Riebiņu vidusskolas sporta zāle un laukums ir sportistu pulcēšanās centrs mūsu ciematā jau vismaz 35 gadus. Pie mums ir gan volejbolisti un futbolisti, gan skrējēji un tenisisti, gan citu sporta veidu cienītāji. Taču gadiem ilgi kalpojusī trenažieru zāle un tajā esošās ierīces jau bija krietni nolietojušās. Tāpēc te sportot un vingrināties gribētāju bija maz. Tā kā šogad mūsu skolā aktīvi darbojamies projektā „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev”, ko atbalsta Sorosa fonds – Latvija, tika nolemts kaut ko radikāli mainīt šajā lietā un iegādāties jaunus trenažierus, taču jaunām ierīcēm pienākas atrasties jaunās telpās, tāpēc tika izlemts jautājums par trenažieru zāles kapitālo remontu. Turpmāk redzēsiet dažas bildes no “pirms” un “pēc” sērijas.

Turpināt lasīt…

Riebiņu jaunieši apgūst prasmes pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas: bez kurioziem neiztikt

Šogad mūsu skola pirmo reizi iesaistījās pirmās palīdzības sacensībās „Glābējs 2010”, ko organizēja Latvijas Samariešu apvienība. Tajā piedalījās 10. un 11. klašu skolēni. Pēc sekmīgas 1. kārtas testa izpildes un video Par briesmām, kas dzīvo uz jumta, izveidošanas mūsu skolas komanda tika finālā. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 5 zinošākie un apņēmīgākie skolēni – Skaidrīte Mūrniece, Kristīne Stabulniece, Anna Ivanova, Mārtiņš Mazjānis, Jānis Čižiks.

Liels paldies visiem skolotājiem, kuri mums palīdzēja. It īpaši pateicamies skolotājai Allai Solovjovai, ka mudināja mūs iesaistīties konkursā un deva mums iespēju kaut ko tādu izmēģināt, iedrošināja, atbalstīja un bija kopā ar mums. Un, protams, nekas nebūtu noticis bez direktores Inetas Anspokas sniegtā atbalsta un SFL atbalstītā projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” finansējuma.

Turpināt lasīt…

Paskatieties, cik fantastiskas lietas notiek Jaunsilavās

Šīrīta avīžu pārskatīšana sagādāja priecīgu brīdi, jo laikraksta “Diena” liels un saturīgs raksts par mūsu projektu Līvānu novada Jaunsilavās un tā autori skolotāju Anastasiju Kaktinieci, kuras enerģijas, ka raksta žurnāliste, “pietiktu veselai valstij”. Tādu Anastasiju kopīgajos semināros jau esam iepazinuši arī mēs pārējie. Jaunsilavu septiņas darbnīcas aptver tieši tik plašu nodarbību un interešu spektru, kāda vietējiem iedzīvotājiem nepieciešams: no angļu valodas apguves līdz kokapstrādei, no dāvanu gatavošanas līdz datorprasmēm un vēl daudz kas cits.

Izlasiet rakstu šīsdienas “Dienā” un gūstiet idejas vai enerģijas lādiņu vismaz šodienai un visai nedēlai!

Būt par vecāku ir ļoti stresaina nodarbe

Tā bija viena no atziņām, kas izskanēja pagājušā gada novembrī Briselē notikušajā konferencē, kuru organizēja Eurofound – Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Sanāksmē, kurā piedalījās daudzi vadoši pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un praktiķi, tika spriests par to, kāds sociālais un izglītojošais atbalsts nepieciešams vecākiem un citiem, kuri rūpējas par bērniem pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, lai tiktu uzlabotas vecāku prasmes veicināt sava bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ieliekot stingrus un drošus pamatus visai turpmākajai dzīvei. Nupat publicēts ziņojums par galvenajām šajā sanāksmē apspriestajiem jautājumiem: labās prakses piemēriem un jaunajām iniciatīvām vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī. Ziņojuma tekstu, tiesa gan, angļu valodā, variet atrast http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1034.htm. Varbūt tā izlasīšanai var pielietot Jūsu projektu ieviešanas gaitā iegūtās vai uzlabotās angļu valodas zināšanas?

Turpināt lasīt…

Tehnoloģiju iespējas: cik labi protam tās izmantot?

Trešdien, 12. maijā notika konference „Inovatīvās tehnoloģijas NVO”, ko organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Konferencē izskanēja NVO pārstāvju un jomas ekspertu stāsti par atbalsta programmām un tehnoloģijām nevalstiskajām organizācijām, NVO lomu mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un  nodrošināšanā, kā arī līdzdalību kā pilsoniskās sabiedrības attīstības formu. Tuvākajā laikā prezentācijas būšot atrodamas LIKTA mājas lapā www.likta.lv.  Daudzas konferencē paustās atziņas mudināja domāt arī par to, kas notiek mūsu iniciatīvā.

Turpināt lasīt…

Tirzā talko un dejo

Tirzas pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs  ieguvis LAUREĀTA PAKĀPI (45 p.) un tiesības piedalīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Šim notikuma ir arī saistība ar SFL iniciatīvu, jo tas ne vien rosinājis darboties, bet arī tīri praktiski blūzes, krekli, zēnu bikses un meiteņu vestes šūtas no audumiem, kas iegādāti par SFL projekta līdzekļiem.  Savukārt pastalas iegūtas par Andra Niedras dāvinājuma līdzekļiem, zeķes – bērnu vecāku sarūpētas. 

 Lielās talkas dienā katram bija kāds īpašs uzdevums. Piemēram pirmsskolas bērni un skolotāji uzkopa ceļa malas posmā Tirza – Lizums, sākumskola – Tirzas baznīcas apkārtni, 5. klase strādāja Meža takā, kas tiek veidota sadarbībā ar Latvijas mežiem, bet 7. klase – ceļa Kancēns – Troškas malā. Prieks par padarīto gan pašiem darītājiem, gan visiem pārējiem.

Labie darbi un labie vārdi

Šo pirmdien rīts sākās ne vien ar jaunu starpatskaišu saņemšanu, kurās kopā ar cipariem atrodu arī daudz lieliskas saturiskās informācijas par to, kas notiek visās Latvijas malās, bet arī ar ļoti īpašu sūtījumu no Salas pamatskolas Preiļu pusē. Tā bija vesela lapa, pilna ar paldies, kurus man ir tā privilēģija saņemt Sorosa fonda – Latvija un visa Atvērtās sabiedrības institūta Ārkārtas palīdzības fonda vārdā.  Šajos paldies gribu dalīties arī ar visu SFL darbinieku un ekspertu komandu un Jums visiem, citu projektu ieviesējiem.

Turpināt lasīt…