Nīcgalē priecājas par projektā paveikto

26. aprīļa pēcpusdienā Nīcgales pamatskolā aktīvi rosījās mūsu projekta„Nīcgales pagasta skolēns, skolotājs, iedzīvotājs, ceļā uz pašpietiekamu, pašnodarbinātu personību” dalībnieki un aktivitāšu vadītāji, kas gatavojās atskaitīties par paveikto.

Zīda apgleznošanas, kokapstrādes grupu dalībnieki izveidoja izstādi, kura izraisīja lielu interesi arī pārējo dalībnieku vidū. Zīda apgleznošanas aktivitātes dalībnieku darbi tika prezentēti arī Vaboles Mākslas dienās 19. aprīlī Latvijas Republikas lietišķās mākslas konkursā „Daba mums apkārt. Pļava 5”, bet kokapstrādes darbi ceļoja uz Latgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursa radošajām darbnīcām „Iegriez vilciņu” Preiļos.

Konferences sākumā logopēde J. Lukovska informēja par darba specifiku un paņēmieniem runas uzlabošanai, bet angļu, vācu un latviešu valodu dalībnieki, konferencē tēloja dažādus skečus, ludziņas un situāciju spēles. Jauno pavāru nodarbību grupas dalībnieki prezentēja jaunās virtuves mēbeles, kas ir uzstādītas projekta ietvaros, bet prezentācijas norisi nodrošināja informātikas tehnoloģiju grupas dalībnieki.

Dalībniekus priecēja arī folkloras kopa, kas tika izveidota projekta ietvaros, tās dalībnieki dziedāja Nīcgales pagasta gada tirgus koncertā, bet Latgales novadu folkloras kopu saietā Mežiniekos ieguva II pakāpes diplomu.

Konferences dalībnieki varēja izvērtēt gan savu, gan citu interešu grupu darbu, veidot sadarbības saites starp grupām un noteica jaunus mērķus turpmākajam darbam.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: