Veidojam Makašānu Dzīvās mākslas centru

Makašānu amatu vidusskolaNovembra vidū Rēzeknes novada Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta projekta „Makašānu Dzīvās mākslas centrs” īstenošana. Projekta galvenais mērķis ir radīt Makašānu Amatu vidusskolā multifunkcionālu informācijas, izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, kura darbība balstās uz formālās un neformālās izglītības mijiedarbību tradicionālo amatu apguvē un popularizēšanā.

Īstenojot projektu, esam iecerējuši:

  • vairot skolēniem interesi par amatu apmācību, mudināt iesaistīties mācību procesā arī riska grupu jauniešus;
  • popularizēt amatniecību kā pašnodarbinātības formu, kas var kļūt par iztikas avotu bezdarbniekiem;
  • palīdzēt mazināt sociālo atstumtību citām sociāli mazaizsargātām grupām, piemēram, pensionāriem un invalīdiem;
  • iedrošināt cilvēkus pašmācības ceļā apgūt tradicionālos amatus, rosināt pievērsties jaunradei, tādējādi sekmējot latviskās kultūrvides uzturēšanu un attīstību, radot pagastā un novadā pievilcīgu vidi gan pašiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Projekta ietvaros norisināsies vairākas savstarpēji saistītas aktivitātes: tiks izstrādāts interneta resurss, kur ar jauno tehnoloģiju un inovatīvu metožu palīdzību piedāvāsim iespēju jauniešiem un pieaugušajiem pašmācības ceļā apgūt tradicionālos amatus, izveidota multifunkcionāla informācijas telpa ar amatniecības darinājumu paraugiem, attēliem, literatūru, kā arī ierīkots koka skulptūru un dekoratīvu objektu parks ar projektā iesaistīto dalībnieku darinājumiem.

Makašānu Amatu vidusskola atrodas 10  kilometrus no Rēzeknes senā kultūras un administratīvajā centrā. Ilgus gadus tā bijusi pamatskola, bet kopš 1992.gada – amatu vidusskola, kurā šobrīd jaunieši apgūst gan vispārizglītojošos priekšmetus, gan arī kokapstrādi un tekstildarbus. Skolā mācās skolēni gan no tuvākajām skolām, gan arī no visas Latvijas novadiem un pilsētām. Makašānu Amatu vidusskola ir pazīstama arī ar to, ka tajā notiek aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve. Dzīvās mākslas centrs būs vēl viens veids kā motivēt novada bērnus un jauniešus apgūt jaunas prasmes, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī rosināt sabiedrības interesi par tradicionālo amatniecību.

Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne

gundega_r@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: