Vārkavas pamatskola – skola mazam un lielam

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Skola mazam un lielam (2009-2010), Skola mazam un lielam (2012-2013), Mans  ciems – mana paliekošā dzirksts (2013), Vinnija Pūka nodarbības vasarā (2013).

Mērķis: Radīt ilgtspējīgu un daudzveidīgu sabiedrisko centru, kurā pašvaldības iedzīvotāji vispusīgi attīstītos un darbotos, nodrošināt pastāvēšanu paplašinot darbības un iesaistot lielāku sabiedrības daļu.

Galvenie darbības virzieni:

Jauniešu studijas izveidošana, kurā jau uz esošās datoru un programmatūras bāzes tiek veidoti scenāriji kultūras un citu pasākumu organizēšanai, reklāmai (pasākumu scenāriji, afišu izveidošana, reklāmas internetā izvietošana) un arī gala produkta (gatava pasākuma) organizēšana un piedāvāšana citiem. Projekta ietvaros tika iegādāti arī pasākumu rekvizīti parūkas, maskas, tērpi pasākumu organizēšanai. Daļa tērpu tiek izgatavota uz vietas projekta ietvaros izveidotajā darbnīcā, kā arī izveidojot citas darbnīcas, kurās iespējams izgatavot gan skatuves rekvizītus, gan citus priekšmetus pasākumu organizēšanai. Šīs studijas izveidošanai un darbu veikšanai īpaši piesaistīti invalīdus ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Praktisko apmācību darbnīca, kuras ietvaros tika organizētas apmācības, kurās konsultants ar teorētiskām un praktiskām ievirzēm demonstrēja kā sagatavot gan konservus ziemai, gan kā vārīt ievārījumus, dažādus ēdienus, kā vākt augu tējas un citas ikdienā laukos dabūjamas izmantojamas lietas (sēņošana, ogošana, mazdārziņu apstrādāšana).

Attīstības centra „Kastanītis” izveidošana pirmsskolas vecuma bērniem, kurā tiek piedāvātas nodarbības, kas nav iekļautas apstiprinātajās izglītības programmās: papildus mūzikas nodarbības (muzikālo, talantīgo bērnu sagatavošana dažādiem konkursiem) un koriģējošas vingrošanas nodarbības. Pirmsskolas bērniem tiek organizētas angļu valodas apmācības nodarbības.

Ierīkots datoru apmācības un konsultāciju centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji var apgūt datorprasmes, iekārtota folkloras mūzikas instrumentu apmācības darbnīca, kurā var apgūt sitamo, pūšamo un stīgu instrumentu pielietošanas prasmes, kā arī aprīkota telpa dažādām mācībām, konsultācijām, semināriem, lekcijām.

Vārkavas pagasta iedzīvotāji iesaistīti sava ciema kultūrvēstures un tradīciju izpētē, dokumentēšanā un to nodošanā nākamajām paaudzēm.  Uzstādītas   kultūrvēstures objektu norādes un aktīvāko  ciematu nosaukumu zīmes, savākti vēstures un folkloras materiāli, kuri apkopoti ciemu bukletiņos un informācija ir iesniegta Vārkavas novadpētniecības muzejā.

Vinnija Pūka nodarbībās pirmsskolas un skolas vecuma bērniem vasarā tika organizētas veidošanas, pasaku iestudēšanas, ēst gatavošanas, sportošanas, rotaļu, apkārtējās dabas izzināšanas un dārzkopības nodarbības. Tika piesaistīti bērnu vecākus, vecvecāki, sociālā riska ģimenes, jaunieši, studenti, pedagogi, skolas darbinieki, logopēds, psihologs, kas ar bērniem darbojās pēc brīvprātīgā darba principiem.

 Partneri: biedrība „Pūces māja”

Kontakti:  varkavaspsk@pvg.edu.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: