Sadarbības rezultāts – 1. starpnovadu olimpiāde mājturībā

 Viena no aktivitātēm Baldones projektā ir sadarbības tīklu veidošana ar iespējamiem partneriem, lai nodrošinātu projektā saņemtā atbalsta efektīvākai izmantošanai un projekta popularizēšanai. 27. aprīlī īstenojās projekta autoru Arnolda Ziemeļa un Dzintras Ziemeles ideja – izmantot projekta ietvaros Baldones vidusskolā izveidoto darbnīcu kompleksu kā bāzi Starpnovadu 1.olimpiādei mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas II”. Tajā piedalījās divu blakus novadu (Ķekavas un Baldones novada) četru skolu 6., 7. un 8. klašu audzēkņi. 

Olimpiādes laikā dalībnieki izgatavoja darbus atbilstoši skicēm – „Kūku lāpstiņu” (6. un 7.klases) un kustīgo rotaļlietu (8.klases). Darbu mērķi, gaita un nepieciešamie materiāli bija aprakstīti sastādītās tehnoloģiskās kartēs. Jau iepriekš bija izstrādāti un apspriesti darbu vērtēšanas kritēriji. Visa dalībnieku darbība bija vērsta uzsverot radošās pieejas nepieciešamību un nosacījumu – svarīgi, lai darba kopskats būtu glīts un apstrāde rūpīga.
 Skolēniem darbam bija paredzētas 4 stundas. Katrs veica darbu rūpīgi. Neiztika arī bez starpgadījumiem, piemēram, sākot izzāģēto darbu slīpēt tas salūzt. Dalībnieks neapjūk, bet sāk darbu no jauna, strādājot pārdomāti un uzmanīgi. Līdz laika limita beigām visi dalībnieki darbus pabeidza un darba vietas nokārtoja.
Olimpiādes organizatori – Ķekavas vidusskolas skolotājs Juris Balodis, Daugmales vidusskolas skolotājs Mārtiņš Geks un mājastēvs Arnolds Ziemelis koleģiāli izvērtēja darbus katrā klašu grupā. Šī vērtēšanas pieeja ļāva ātri novērtēt paveikto, un arī katram dalībniekam, klausoties komisijas apspriedi un viedokļus, bija skaidra vērtēšanas gaita un kritēriji. Apskatot rindā no labākā un labo sakārtotos darbus, katram redzams vērtējuma pamatojums – darba kopskats un izpildījuma operāciju kvalitāte (mērījumu precizitāte, zāģēšana, slīpēšana, darba noformēšana). Konkurence ļoti sīva, jo darbi izstrādāti labi un katrs dalībnieks pielicis pūles labāka rezultāta ieguvei.
Ķekavas vidusskolas pārstāvji ieguva bagātu ražu – 1.vietu 6.a klases skolēns Mārcis Spalle 6.klašu grupā un 1.vietu 8.klašu grupā 8.b klases skolēns Reinis Purvēns. 2.vietu 7.klašu grupā ieguva Miks Gorelovs no 7.b klases.
Labi veicās Daugmales pamatskolai – 2.vieta 6.klases skolēnam Mārtiņam Ozoliņam, bet 7.klašu grupā – 3.vieta Sergejam Biļam un atzinība, 4.vieta – Edžum Cvetkovam.
Mājiniekiem – Baldones vidusskolas pārstāvjiem 1.vieta 7.a klases skolēnam Raivim Zeltiņam, 2. – Aigaram Šilo no 8.a klases, 3. – Gatim Gavaram no 8.b klases un divas atzinības – Kristapam Ozolam (6.a klase) un Mārtiņam Bokišam (8.b klase). Baldones mūzikas pamatskolas 6.klases audzēknis Artūrs Vīksne ieguva 3.vietu.
Olimpiāde bija rezultatīva arī skolotājiem, jo deva iespēju apmainīties viedokļiem par praktiskā mācību priekšmeta problēmām, dalīties pieredzē un katrs kļuva bagātāks par vairākām idejām. Diena bija pozitīvs lādiņš turpmākam darbam. Kopīgā doma – pirmā olimpiāde izdevusies, un tā ir veiksmīgs sadarbības sākums un iespēja turpmākai plašākai sadarbībai. Pārrunās vērtīga bija arī domu apmaiņa par pašreizējo situāciju tik vajadzīgajā un noderīgajā mācību priekšmetā, kas pēdējos gados pārdzīvojis tik dažādas „mutācijas” un bieži tiek mācīts formāli un plaši. Pedagogu viedoklis bija vienots – skolēniem svarīgi apgūt praktiskas pamatiemaņas un prasmes, kas ļautu neapjukt savā ģimenes mājā un atrisināt elementāras tehniskas problēmas, nevis teoretizējot, bet praktiski prasmīgi darbojoties. Tieši šādam mērķim kalpo Baldonē izveidotais darbnīcu komplekss. Pašlaik projekta ietvaros tiek izstrādātas apmācības programmas, ko paredzēts izplatīt un nodot kā pieredzi citu skolu skolotājiem, interešu izglītībai.
Visi olimpiādes darbi un dalībnieku mājas darbi veido ceļojošo izstādi, kura savu ceļojumu sāks ar Daugmales pamatskolas organizētā mazpulku pasākuma kuplināšanu šī gada 30.aprīlī.
Kopumā pasākums bija īsti „Radošuma nedēļas – 2010” garā. Gan skolēniem, gan skolotājiem šī bija īsta radošuma diena. Tikko iepriecinoša ziņa – Latvijas uzņēmuma „Varis toys” konstruktori ir iekļauti pasaules labāko rotaļlietu kopumā, atzīstot Latvijā gatavoto koka rotaļlietu unikalitāti un atzīmējot radošo domu un izpildījumu blakus tādiem pasaulē pazīstamiem zīmoliem kā lelle Barbija un lācītis Tedijs. Sorosa fonda – Latvija finansētā projekta ietvaros šāda iespēja būs arī Baldones „pārmaiņu skolā” pēc 3D projektēšanas programmas iegādes, kad varēs izpausties katra radošās domas ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību.
Skolotājiem un skolēniem atvadoties, katram palika organizatora pateicība par piedalīšanos, bloknots jaunām darbu idejām un skicēm, prieks par gūto pieredzi un arī godalgotām vietām, ko dokumentē Baldones vidusskolas diplomi. Vērtīga ir apziņa – mēs katrs varam radīt kaut ko jaunu! Šoreiz radošuma nedēļā reizē ar skolēnu kokapstrādes darbiem radīta jauna tradīcija – „Starpnovadu olimpiāde” un izveidojās reāla sadarbība.
Paldies Sorosa fondam – Latvija par darbnīcu kompleksa izveidošanas projekta atbalstu un finansējumu. Paldies visiem atbalstītājiem – gan vadībai Baldones vidusskolā un Baldones novada domē, gan arī sadarbības partneriem – Baldones mūzikas pamatskolai, Daugmales pamatskolai un Ķekavas vidusskolai.

        Dzintra Ziemele, Baldonē, 2010.aprīlī

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: