Sabiedrības atbalsta centra izveide Mazsalacas vidusskolā

Mērķauditorija: Skolēni, Mazsalacas vidusskolas visu klašu skolēni, skolēnu ģimenes, Mazsalacas novada pieaugušie, arī tādi, kuru ģimenē nav skolēns un kuriem nav tiešas saistības ar skolu.

Mērķis: Izveidot sabiedrības atbalsta centru Mazsalacas vidusskolā – daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punktu novadā, kas pulcēs gan bērnus, gan pieaugušos.

Aktivitātes: Interešu izglītības iespēju dažādošana bērniem un pieaugušajiem: „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”, skolēnu līdera personības un mērķtiecības izaugsmes veicināšanas apmācības kurss. Teātra studijas, lietišķās jaunrades darbnīca, zviedru valodas apmācība, norvēģu valodas apmācība, psihologa lekciju cikls vecākiem, „Stājas projekts”, nūjošanas nodarbības, vides izglītības nometne. Projektu un mūžizglītības iespēju apmācības cikls „Projektu laboratorija”.

Rezultāts:

Izveidots sabiedrības atbalsta centrs – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punkts Mazsalacas novadā.

Sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.

Sniegts ieguldījums bērnu, un viņu ģimeņu izglītības un sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Stiprināta sadarbība starp skolu un novada nevalstiskajām organizācijām.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: