Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

„Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” izvietojies Korģenes ciematā, kas atrodas 13 km attālumā no piejūras pilsētas Salacgrīvas, Korģenes pamatskolas telpās. Bērnu skaita samazināšanās dēļ, Korģenes pamatskola kļuva par struktūrvienību Salacgrīvas vidusskolai, savukārt Korģenes pamatskolas pirmsskolas grupas kļuva par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” struktūrvienību.

Mēģinādami uzlabot izglītojošo vidi Korģenes pamatskolas telpās, lai tā nākotnē kalpotu kā sabiedriska telpa gan pirmsskolēniem, gan skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un visiem pārējiem apkaimes iedzīvotājiem, projekta īstenotāji projekta ietvaros paredzējuši un nu īsteno septiņas aktivitātes.

Pelēnu skola ieraugot gaužām nabadzīgo vidi, kurā darbojās pirmsskolas vecuma bērni, projekta īstenotāji iecerējuši pirmsskolu sakārtot, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi (rotaļlietu iegāde, metodiskā materiāla iegāde, rotaļlaukuma izveide utt.), izmantojot līdzfinansējumu remontēt telpas, lai vide mazajiem „ķipariem” gana radoša un krāsaina, kā arī nodrošināt atalgojumu pirmsskolas skolotājai. Sakām paldies Sorosam, jo pirmsskola būs par 6527 EUR krāsaināka, sakārtotāka, pievilcīgāka un izglītojošāka! Bērni jau vingro sporta skolotājas pavadībā, mazie 2-4 gadīgie darbojas atsevišķi no lielajiem, jo nu varam atļauties pirmsskolas skolotāju, un dejo sporta deju studijā, kurā deju soļus mācās arī skolas bērni un pieaugušie. Tiesa, pieaugušie gan dejot sāks tikai vasarā. Izlaidumos būšot pirmais valsis….J

Pelēnu skola būs vēl gana krāsaināka, kad tā iegūs mēbeles, kuras gatavo kokapstrādes pulciņš. Mēbeļu dizains tika veidots īpaši šīm telpām lai tā gan labi iederētos, gan būtu gana funkcionālas mazajiem lietotājiem. Interesentiem, kuri vecāki par 15 gadiem, līdz ar to tiek nodrošināta iespēja apgūt kokamatniecības prasmes mēbeļu izgatavošanā. Arī par to sakām paldies Sorosam, jo bez 4580 EUR, šāda aktivitāte Korģenē nebūtu pieejama!

Iepazīsim pasauli!!! Ļoti priecājamies, ka izdevies Korģenē dibināt publisko bibliotēku. Vēl gan priekšā remontdarbi un bibliotēkas funkcionāla iekārtošana, bet bez 4781 EUR, kurus iegūstam projekta ietvaros, nebūtu iespēja iepirkt grāmatas, datorus, multifunkcionālo iekārtu, kas nodrošina korģeniešiem faksa nosūtīšanas, dokumentu izdrukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus.

Skolas bērnu labprāt darbojas arī mazpulku aktivitātē. Uz palodzes savu dīgšanu gaida visvisādi sasēti brīnumi!!! Prieks, ka darbs dara darītāju!

Skolas psiholoģe jau sagaidījusi savu tikko izremontēto kabinetu, un kopā ar korģeniešiem plāno diskusijas sevis sakārtošanai un pilnveidošanai aktivitātē „ Stipra ģimene, stipra valsts”. Plānots vasarā rīkot kopīgas vecāku dienas, kad kopā ar saviem ķipariem varēs darboties pelēnu skolā, kura vasaras periodā parasti atpūšas.

Priecājamies, ka varam radīt sportiski aktīvu vidi korģeniešiem, jo projekta ietvaros domāts iegādāties trenažieru komplektu, kas vietu atradīs skolās ēkā. Par trenažiera izmantošanu atbildību uzņēmusies biedrība „Mēs – Korģenei”. Tās aktīvisti jau no personiskajiem līdzekļiem izveidojuši sporta zāli un vēl vēlu vakarā aktīvi sporto.

Priecājamies par padarīto un esam apņēmības pilni darboties tālāk!

2010. gada marts

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: