Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 7 no 7

Lazdonā “Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!”

Madonas pusē rosīgas aktivitātes notiek projektā ar ļoti zīmīgu nosaukumu – “Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!”

22. aprīlī   plkst. 13:00  notiks   veselību veicinošs , sportisks  pasākums  “Jurģukalna jampadracis”, kas būs jau otrais no aktīvās atpūtas pasākumu cikla.  Pirmais “Ziemas vitamīni” notika 25. februārī un izpelnījās augstu dalībnieku atzinību. Informācija par to atrodama   pagasta un novada presē un arī mājas lapā .
Lai sagatavotu pavasara  pasākumu,  laika posmā no 19. līdz 22. aprīlim  lazdonieši aicina  sabiedrību uz brīvprātīgu darbu  (talkām ), kuru ietvaros notiks  aktīvās atpūtas trases izveidošana.  Šī trase  tiks izmantota gan pasākumā “Jurģukala jampadracis”, gan arī   turpmāk plānotajās   vasaras  un rudens   sporta aktivitātēs. Programmā paredzēts veselības skrējiens, šķēršļu joslas,  jautrās stafetes un sporta spēles, kurās piedalās gan ģimenes, gan individuāli dažāda vecuma dalībnieki. Pēc tam – kopīga atpūta pie ugunskura.  Projekta ietvaros paredzēti arī citi pasākumi.

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs Dravnieku pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā (2009.-2010.), Esam vienoti domās un darbos! (2012-2013), Labo darbu turpinājums Stabulniekos! (2013).

Mērķis:  Veicināt skolas kā daudzfunkcionāla centra attīstīšanos, sekmējot vietējo iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanu un sociālo pakalpojumu saņemšanu, tā mazinot sociālo un ekonomisko atšķirtību laukos.

Galvenie darbības virzieni:

Izveidot pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolu’’, kurā gan pieaugušie, gan bērni vakaros nāk kopā uz nodarbībām un apgūst vietējo speciālistu vadībā jaunas prasmes un iemaņas karvinga un enkaustikas tehnikā, saņem speciālistu konsultācijas. Bērni var sagatavoties mācību stundām, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, piedalīties kopīgos sporta un atpūtas pasākumos, radoši darboties un kopīgi izteikt priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai novada vadības grupai; tā kalpo arī kā veselīga dzīvesveida skola.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm (veļas mazgāšanas iespējas, mazgāšanās iespējas dušā), veikti remontdarbi veļas mazgāšanas – dušas telpā un veikti tās labiekārtošanas darbi un iegādāta veļas mašīna.

Iegādāts nepieciešamais inventārs, radošo darbu materiāli, pamatlīdzekļi sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolas nodarbībām’’.

Noorganizēta vasaras dienas nometni 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem ‘’Es vesels un videi draudzīgs’’.

Veicināta pagasta iedzīvotāju līdzdalība apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, panākta viņu līdzatbildība par to vidi, kas atrodas viņiem apkārt, un dota iespēja aktīvi līdzdarboties vides sakopšanā, talkā. Pašiem darot un plānojot, neradīsies vēlēšanās kaut ko lauzt, mēslot, bet priecāties par vēl vienu sakoptu stūrīti pagasta centrā. Īstenojot plānotās aktivitātes, kopīgi visiem darbojoties sakopta Stabulnieku pagasta apkārtne, savākti un utilizēti atkritumi, labiekārtota (izgatavoti un uzstādīti 2 soliņi) un apzaļumota pludmales volejbola laukuma apkārtne. Pēc talkas, noslēgumā kopīgi veikta darba izvērtēšana, ugunskura kurināšana un tējas vai kafijas dzeršana un desiņu cepšana.

Partneri: Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’

Kontakti: skaidritegrigale@inbox.lv

Nepieciešams „Mainīties pašiem!” – nolēmuši Grāveros

Aglonas novadā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā novembrī uzsāka savu darbību daudzfunkcionālais sabiedriskais centrs. Centrs piedāvā visdažādākas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās izglītošanās pasākumos un apmeklē latviešu valodas kursus, deju, floristikas nodarbības, datorkursus, kā arī apgūst saskarsmes un lietišķās ētikas  psiholoģiju. Sievietes dzied ansamblī. Skolas muzejs krāj visdažādākus materiālus par skolas un pagasta vēsturi, tradīcijām. Priecājamies par šo iespēju atklāt šāda veida sabiedrisko centru mūsu skolā, kur katrs var iesaistīties sev tīkamā darbībā un attīstīt sevi, jo vispirms vajag mainīties pašam, un tad sāks mainīties dzīve tev apkārt.

Turpināt lasīt…

Tirza: Turpinām mācīties uzņēmējdarbību

5.martā PIEDALĪJĀMIES STARPTAUTISKAJĀ SKOLĒNU MĀCĪBU FIRMU FESTIVĀLĀ JELGAVĀ – 4 SMF,7 skolēni un 2 skolotāji:
o atvedām diplomu par kvalitatīvu izstrādājumu ( tējas maisiņi SMF „Adatiņa”)
o ieguvām starptautisku pieredzi- piedalījās SMF no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Nīderlandes, Zviedrijas u.c.
o iemācījāmies reklamēt preci un atbildēt uz žūrijas jautājumiem par ražošanu
o sapratām, ka klientam vienmēr taisnība
o izjūtām vilšanos pēc tirgus veiksmes Balvos (preču ir tik daudz, ka pircējs apskatās, priecājas, bet nepērk…) – kopā bijām 133 SMF ar saviem ražojumiem
o un tomēr TAS IR ĻOTI SAISTOŠI, MĒS VĒLAMIES TURPINĀT!

 13.martā DEVAMIES UZ PAVASARA GADATIRGU MŪSU PAŠU PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ
o līdzās pieaugušajiem pārdevām savus izstrādājumus
o nopelnīto naudu ieguldīsim jaunā ražotnē Lieldienu tirgum Tirzā un Gulbenē

 5.klase 26.martā uzstājās uz Dailes teātra skatuves un tikās ar Ingmāru Līdaku, apmeklējot Rīgas zoodārzu
o tā ir balva par ļoti veiksmīgu piedalīšanos Junior Achievement – Latvija biznesa pasaku konkursā projektā Skaties uz pasauli citām acīm! www.pirmaismiljons.lv
o piektklasnieki biznesa nākotni saredzēja Tirzas teikās un dabā
o Malači! Apsveicam!

Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc, mācies, dari, – tu to vari”

Iesniedzējs: Aizputes novada dome

Mērķauditorija: Tiešie projekta ieguvēji: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir sociāli neaizsargāti. Netiešie projekta ieguvēji būs projektā iesaistīto iedzīvotāju ģimenes, kuras labvēlīgi ietekmēs apmācību rezultāti.

Mērķi: Aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, kā arī vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu. Atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Aktivitātes: Izstrādāt interešu programmas un apmācīt dažādu vecumu iedzīvotājus pamatprasmēs un praktiskā darba prasmēs: angļu valoda; datorapmācība; vācu valoda, sporta pulciņš 10 – 12 gadus veciem skolēniem, metālapstrādes praktiskie darbi, kokapstrādes praktiskie darbi, apģērbu šūšana un piegriešana, rokdarbi, dārzkopība.

Rezultāts: Motivācijas programmas realizēšana aktivizēs Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus, mazinās sociālo atstumtību un vairos vispārējo labklājību, kā arī labvēlīgi ietekmēs visas sabiedrības attīstību. Pēc projekta beigām Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde turpinās pieaugušo izglītības programmu un skolēnu interešu programmu finansēšanu.

Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolas daudzfunkcionālā centra izveide

Iesniedzējs: Jaunpiebalgas novada dome

Mērķauditorija: Galvenā mērķauditorija ir bērni, jaunieši un pieaugušie.

Projekta mērķis: Pētera pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu, ilgtspējīgu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru Zosēnu pagasta teritorijas bērniem, jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātes: Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes iedalītas vairākos atšķirīgos blokos:

 • ·Bērnu un jauniešu centra izveide – ietver sporta un trenažieru aktivitātes, kokapstrādes darbnīcas aktivitātes, datortelpas pieejamību, attīstošo spēļu un rotaļu istabas pieejamību, video un foto apstrādes pulciņu, gleznošanas pulciņu, filcēšanas pulciņu, floristikas darbnīcu un pērļošanas pulciņu;
 • ·Jaunpiebalgas novada domes Reģionālās Tautskolas filiāles izveidošana – semināru, tematisku pasākumu norise;
 • · Sociālās pašpalīdzības centra izveide, kas darbosies pastāvīgi – ietver lietoto mantu apmaiņas punktu, veļas mazgātuvi un žāvētavu, dušas telpas pieejamību un kapelas izveidi.

Rezultāts: Organizējot pieaugušo mūžizglītības pasākumu ciklu, tas palīdzētu veidot uzņēmējdarbības vidi. Piedāvāto nodarbību rezultāts, varētu būt papildus ienākumu avots (mājražošana, filcēšana, pērļošana, aušana, klūdziņu pīšana, adīšana, rotaļlietu gatavošana). Piedāvātie psiholoģiskie sevis izzināšanas kursi palīdzēs iedzīvotājiem līdzsvarot attiecības, pieņemt pašreizējos apstākļus, dot cerības staru un rast vidi vietējiem iedzīvotājiem socializēties un nenorobežoties no apkārtējiem cilvēkiem.

Naukšēni

Naukšēnu novada “Skola visiem”

Iesniedzējs: Naukšēnu novada pašvaldība

Mērķauditorija: Projekta realizācijā netiešie ieguvēji būs visi Naukšēnu novada iedzīvotāji – kopskaitā 2316, tiešie ieguvēji – skolas vecuma bērni, jaunieši vecumā no 18 – 26 gadiem, iedzīvotāji no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām un pedagogi.

Mērķis: Projekta Naukšēnu novada „Skola visiem” mērķis ir nodrošināt daudzpusīgas izglītības iespējas novada bērniem un skolu skolēniem, sekmēt dažādu sociālo grupu iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā, veicināt krīzes pārvarēšanu, mācīt problēmu risināšanu un mērķu sasniegšanu.

Aktivitātes:

 • ·Sniegt psihologa konsultācijas skolēniem un vecākiem;
 • ·Organizēt logopēda nodarbības bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi;
 • ·Organizēt veselīga dzīvesveida nodarbības bērniem personīgās higiēnas zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanā;
 • ·Organizēt rokdarbu darbnīcas un pēcpusdienas skoliņu bērniem un vecākiem saturīga brīvā laika pavadīšanai;
 • ·Organizēt lekcijas par sociālo iekļaušanos atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām;
 • ·Organizēt uzņēmējdarbības pamatu apguves un mērķa sasniegšanas nodarbības bezdarbniekiem un lauku iedzīvotājiem 1 reizi mēnesī;
 • ·Organizēt vakarēšanas, ekonomiskas mājsaimniecības un „garšu laboratorijas” nodarbības krīzes pārvarēšanas nolūkā ekonomiski mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • ·Organizēt veselīga dzīvesveida, sadziedāšanās un sporta nodarbības lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;

Sadarboties ar biedrību „Ķoņu kalna dzīves skola” pieaugušo nodarbību organizēšanā.

Rezultāts: Tiks nodrošināta daudzveidīga un kvalitatīva izglītība visiem novada skolēniem, jauniešiem, tiks pilnveidota tālākizglītība novada iedzīvotājiem no visdažādākajām sociālā riska grupām; tiks nodrošināta abu skolu pastāvēšana un to pilnvērtīgs darbs.

Kazdangas apkārtnes iedzīvotāji atklāj savas iespējas

Domājot par lauku skolām, par pagastu attīstību, par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu realizē projektu „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,-tu to vari”.

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas, kas paveikta, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, 16.aprīlī durvis vērs Saieta nams, kurā iekārtosies un apmācības Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros turpinās šūšanas un rokdarbu pulciņš, veselības vingrošanas grupa, ģimeņu centrs, bērnu un jauniešu radošie pulciņi.

Projekta mērķi ir aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos un vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu, kā arī atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

„Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” izvietojies Korģenes ciematā, kas atrodas 13 km attālumā no piejūras pilsētas Salacgrīvas, Korģenes pamatskolas telpās. Bērnu skaita samazināšanās dēļ, Korģenes pamatskola kļuva par struktūrvienību Salacgrīvas vidusskolai, savukārt Korģenes pamatskolas pirmsskolas grupas kļuva par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” struktūrvienību.

Mēģinādami uzlabot izglītojošo vidi Korģenes pamatskolas telpās, lai tā nākotnē kalpotu kā sabiedriska telpa gan pirmsskolēniem, gan skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un visiem pārējiem apkaimes iedzīvotājiem, projekta īstenotāji projekta ietvaros paredzējuši un nu īsteno septiņas aktivitātes.

Turpināt lasīt…