Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc, mācies, dari, – tu to vari”

Mērķauditorija: Tiešie projekta ieguvēji: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir sociāli neaizsargāti. Netiešie projekta ieguvēji būs projektā iesaistīto iedzīvotāju ģimenes, kuras labvēlīgi ietekmēs apmācību rezultāti.

Mērķi: Aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, kā arī vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu. Atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Aktivitātes: Izstrādāt interešu programmas un apmācīt dažādu vecumu iedzīvotājus pamatprasmēs un praktiskā darba prasmēs: angļu valoda; datorapmācība; vācu valoda, sporta pulciņš 10 – 12 gadus veciem skolēniem, metālapstrādes praktiskie darbi, kokapstrādes praktiskie darbi, apģērbu šūšana un piegriešana, rokdarbi, dārzkopība.

Rezultāts: Motivācijas programmas realizēšana aktivizēs Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus, mazinās sociālo atstumtību un vairos vispārējo labklājību, kā arī labvēlīgi ietekmēs visas sabiedrības attīstību. Pēc projekta beigām Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde turpinās pieaugušo izglītības programmu un skolēnu interešu programmu finansēšanu.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: