Metālapstrādes kabineta atvēršana Baldonē

„Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus” – šis komplicētais un ļoti praktiskais projekts ir pagājis lielu soli uz priekšu. 21.aprīlī Baldones vidusskolā notika ar SFL atbalstu izveidotās un aprīkotās metālapstrādes darbnīcas atvēršana. 


Darbnīca tapusi kā viena no skolotāja Arnolda Ziemeļa izstrādātā projekta aktivitātēm . Darbnīcā atrodas no projekta līdzekļiem iegādātās metālapstrādes iekārtas un instrumenti; kā arī Baldones novada domes ieguldījums un laika gaitā uzkrātie skolotāja personīgie materiāli, darba rīki un instrumenti, skolēnu un viņu vecāku ieguldījums.
“Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.” – šie Imanta Ziedoņa vārdi izvēlēti kā devīze Baldonē īstenojamam projektam, kas turpinās jau iesākto darbnīcu kompleksa izveidošanu Baldones vidusskolā un plānots kā sākums plašai turpmākai sadarbībai gan ar citām skolām, gan uzņēmējsabiedrībām un privātpersonām.
Nākošais darbs projektā būs, izmantojot praktiskās apmācības bāzi un iesaistot sadarbības partnerus, pilnveidot pamatskolas mācību programmu un izstrādāt profesionālās pamatizglītības un profesionālās ievirzes programmas (remontstrādnieks, rotkalis vai tml.) gan darbā, gan ģimenē noderīgas kvalifikācijas ieguvei un profesionālo iemaņu un prasmju apguves interešu programmas. Tas ļaus apmācībā iesaistīties ne tikai vispārizglītojošo skolu pamatprogrammu skolēniem, bet arī skolēniem ar īpašām vajadzībām.
Projekta ietvaros tiks iegādātas arī 3D projektēšanas datorprogrammas, kas padarīs praktisko darbību vēl interesantāku un aizraujošāku.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: