Kopā būšana (33)

Mērķauditorija: Bērni un pusaudži vecumā no 8 līdz 18 gadiem: Stelpes pamatskolas skolēni, Vecumnieku novada bērni un jaunieši, kas sadarbosies ar Stelpes pagastā izveidoto izglītības un kultūras centru. Iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 85 gadiem: Stelpes pagasta iedzīvotāji, kas tieši darbosies projekta aktivitātēs, Vecumnieku novada iedzīvotāji, kas sadarbosies ar Stelpes pagastā izveidoto izglītības un kultūras centru.

Mērķis: Izveidot Stelpes pamatskolu par laikmetīgu, pagasta sabiedrībai atvērtu izglītības un kultūras iestādi. Projekta uzdevumi ir: piedāvāt dažāda vecuma iedzīvotāju grupām saturīgi pavadīt brīvo laiku, aktivizēt kultūras dzīvi Stelpes pagastā, veicināt iedzīvotājos vēlmi socializēties un pašizglītoties.

Aktivitātes: Projekta ietvaros pagasta bērniem, jauniešiem, visiem iedzīvotājiem un interesentiem tiks piedāvāta iespēja darboties dažādos interešu pulciņos. Atjaunosim Stelpes pagasta kultūras tradīcijas, organizējot dramatisko teātri, tautas dejas, kori, veicināsim bērnu un vecāku kopā būšanu, darbojoties tēlotājmākslas studijā, ieinteresēsim pusaudžus sporta aktivitātēm, piedāvājot skeitošanas un skrituļošanas nodarbības, mācīsimies angļu sarunvalodu un datorzinības, motivēsim iedzīvotājus papildināt zināšanas skaistumkopšanā un popularizēsim veselīgu dzīvesveidu.

Rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā lielākais ieguvums būs apmācīti cilvēki, kas tos vairāk motivēs un dos lielāku pārliecību par savām prasmēm un spējām.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: