Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus

Mērķauditorija: Pašvaldības iedzīvotāji, it sevišķi bērni un skolēni (īpaši riska grupu audzēkņi), viņu vecāki.

Mērķis: Izveidot Baldones novadā ilgtspējīgi darbojošos daudzpusīgu, mūsdienīgu uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientētu darbnīcu kompleksu, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un izmantojot vietējās sabiedrības resursus.

Aktivitātes: Projekta laikā tiks veikta praktisko apmācību kompleksa (daudzfunkcionālu darbnīcu kompleksa) izveides turpināšana jauniešu un perspektīvā arī pieaugušo praktiskās apmācības materiālās bāzes nodrošināšana īpaši uzsverot iespēju apgūt katram ne tikai darbā, bet arī mājas dzīvē noderīgu iemaņu un prasmju apguvi. Baldones vidusskolas telpās projekta īstenošanas ietvaros paredzēts turpināt iesākto, t.i., aprīkot esošās telpas – metālapstrādes darbnīcu, kas papildinās jau iekārtoto un aprīkoto kokapstrādes darbnīcu un izveidos vienotu praktiskās darbības mācību kompleksu. Šāda pieeja ļaus veidot skolu par aktīvu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē.

Projekts veidots balstoties uz vietējo iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību analīzi, un vispirms ir orientēts uz bērnu un skolēnu interesēm, nodrošinot iespējas viņu daudzpusīgai attīstībai un izglītībai, apvienojot daudzveidīgas formālās un neformālās izglītības iespējas, vietējās sabiedrības resursus, modernās tehnoloģijas, kā arī darbojoties kā bezpeļņas struktūra skolām nepieciešamo remontu, rekonstrukciju un/vai jaunu interjera priekšmetu izgatavošanā.

Rezultāts: Projekta rezultātā tiks pabeigta daudzfunkcionāla darbnīcu kompleksa izveidošana, aprīkošana un iekārtošana Baldones novadā.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: