Kazdangas apkārtnes iedzīvotāji atklāj savas iespējas

Domājot par lauku skolām, par pagastu attīstību, par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu realizē projektu „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,-tu to vari”.

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas, kas paveikta, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, 16.aprīlī durvis vērs Saieta nams, kurā iekārtosies un apmācības Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros turpinās šūšanas un rokdarbu pulciņš, veselības vingrošanas grupa, ģimeņu centrs, bērnu un jauniešu radošie pulciņi.

Projekta mērķi ir aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos un vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu, kā arī atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Kazdangas un tās apkārtnes iedzīvotājiem ir iespējas iesaistīties 12 izglītības programmās un motivācijas programmās, kuras vada zinoši un darbīgi pedagogi:

Angļu valoda (2 grupas iesācējiem un 1 grupa ar priekšzināšanām),skolotāja Ināra Dinne

Datori (2 grupas iesācējiem un 1 grupa ar priekšzināšanām),skolotāja Ilona Bloka

Vācu valoda, skolotāja Gunita Kīle – Sisene

Rokdarbi, skolotāja Sandra Krūmiņa

Šūšana, skolotāja Agita Bergmane

Kokapstrāde, skolotājs Jurģis Gofmans

Metālapstrāde, skolotājs Jurģis Gofmans

Sports skolēniem, skolotāja Gita Ozola

Veselības vingrošana, skolotāja Landra Valdmane

Bērnu vokālā studija, vadītāja Sandra Strazdiņa

Dārzkopība, vadītāja Ilonda Reita

Ģimeņu apmācības cikls, vadītājas Sarmīte Štāla, Rota Jaunzeme

Iedzīvotāju skaits, kuri piedalās projektā no Kazdangas un citiem novada pagastiem, pārsniedz 200. Tā piemēram, dārzkopības kursus apmeklē 45 cilvēki, angļu valodu – 55. Projekta sākumā iedzīvotāji aktīvi piedalījās semināros „Kā iekļauties darba tirgū” un noklausījās lekcijas par saskarsmi, psiholoģijas jautājumiem, uzzināja, kā rakstīt CV un gatavoties darba intervijai.

Martā notika lekcijas „Kā uzsākt uzņēmējdarbību”, kuras vadīja lektore Ilonda Reita. Iedzīvotāji apguva biznesa plāna sastādīšanas pamatus, uzzināja, kā kļūt par pašnodarbināto. Rezultātā divas kursu apmeklētājas kļuvušas par pašnodarbinātajām.

Aizputes novada domē vadošie domes darbinieki debatēja seminārā „Teritorijas attīstības plānošana”, kurā būtiskākie jautājumi bija attīstības plānošanas sistēma, biznesa attīstība un novada attīstības plānošana, lai sekmīgi apgūtu Eiropas Savienības līdzekļus. Lektors Uldis Ante.

Projekta pasākumi notiek Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Kazdangas kultūras, tūrisma informācijas un izglītības centrā Pils gatvē 4, Kazdangas pilī. Tiek saglabātas un izmantotas bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkas. Darba gatvē 2 (darbnīcās) tiek iekārtotas metālapstrādes un kokapstrādes apmācību telpas.

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas, kas paveikta, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, 16.aprīlī durvis vērs Saieta nams, kurā iekārtosies un apmācības Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros turpinās šūšanas un rokdarbu pulciņš, veselības vingrošanas grupa, ģimeņu centrs, bērnu un jauniešu radošie pulciņi.

Izglītības programmu un projekta pasākumu īstenošanas rezultātā tiks mazināta dažādu paaudžu iedzīvotāju sociālā atstumtība un sociālā spriedze pagastā un visā Aizputes novadā. Tiešie projekta ieguvēji viennozīmīgi ir Māteru Jura Kazdangas pamatskolas, Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, tajā skaitā sociāli neaizsargātie, jo lielākā daļa kursu apmeklētāju ir bezdarbnieki.

Iespēja mācīties, uzlabot savu dzīvi un apgūt jaunas prasmes ir iekustinājusi Aizputes novada iedzīvotājus. Bērniem ir dotas lieliskas iespējas sportot, darināt rokdarbus, dziedāt, praktiski strādāt kokapstrādes pulciņā! Cilvēki ir kļuvuši aktīvāki, atsaucīgāki, draudzīgāki, smaidīgāki!

Paldies Sorosa fondam – Latvija par doto iespēju!

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: