53 pārmaiņu asni labākai dzīvei

Kopš 2009. gada novembra 53 skolām un pašvaldībām Latvijā radusies vēl viena iespēja kaut ko darīt, lai uzlabotu dzīvi savā apkārtnē, īstenojot Sorosa fonda – Latvija atbalstītos projektus iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Šajā pavasarī jau varam redzēt, kā pārmaiņu asni drosmīgi aug, pārliecinādami un iepriecinādami gan pašus projektu ieviesējus, gan mudinādami darboties arī citiem.

Vieniem tas ir viens no daudziem, citiem – pirmais projekts, kura īstenošanas gaitā soli pa solim jāapgūst prasmes savas idejas pārvērst īstenībā. Taču ikvienā gadījumā vietējā sabiedrība meklē jaunus veidus, kā nepazaudēt esošos resursus – skolu ēkas fiziskā un skolas garīgā nozīmē, skolotāju zināšanas un prasmes, un kā pievienot tiem jaunus, līdz šim nepamanītus vai pilnībā neizmantotus resursus un iespējas. Viens no lielākajiem pārsteigumiem , ar ko projektu īstenotāji jau sastapušies, ir vietējo iedzīvotāju atsaucība, vēlme un gatavība nākt kopā, mācīties un darboties, neskatoties uz samērā drūmajiem situācijas aprakstiem projektu pieteikumos. Tas nozīmē, ka pašu jau esošie resursi ir liekāki, nekā bija domāts, un paveikt varēs vairāk. Pareizi uzrunāti, cilvēki atsaucas un iesaistās. Protams, liela nozīme ir arī tam, ka daudzie kursi un nodarbības tiek piedāvātas bez maksas, taču daudzviet cilvēki jau izteikuši gatavību atrast veidus, kā saglabāt šīs iespējas arī pēc projekta finansējuma beigšanās.

Šajā pārmaiņu ceļā kopā ar projektu īstenotājiem un visiem, kas viesosies šajā lapā, būšu es, Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” koordinatore, cerot, ka no pārmaiņu asniem izaugs spēcīgi piemēri, kuriem mācīties un iedvesmoties varēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām .

Ja biznesa aprindās ir populārs teiciens „nenāc pie manis ar problēmām, nāc ar risinājumiem”, tad vietējās sabiedrības līmenī pašvaldības un arī skolas bieži vien vislabāko risinājumu var atrast, uzrunājot cilvēkus, uz kuriem kāds risinājums attiektos, detalizēti izprotot viņu situāciju un vajadzības, noskaidrojot, kas jau ir un kāda palīdzība nepieciešama.  Uz šādiem sadarbības principiem balstītu darbību  apgūst un pilnveido iniciatīvā iesaistītās skolas un pašvaldības, un tas var nozīmēt pavisam vienkāršas, taču izšķiroši svarīgas lietas, piemēram, pajautāt iedzīvotājiem, kādus kursus viņi vēlas apmeklēt, kad, kurā laikā un kur tos vislabāk organizēt, vai pasniedzēja darba temps un programmas saturs ir piemērots klausītāju vajadzībām utt.

No 53 Latvijas vietām plūst labās pieredzes stāsti, un ir svarīgi, lai tos sadzird pēc iespējas plašāk. Mēs ceram, ka tie iedvesmos un iedrošinās uz darbošanos citu novadu un pagastu cilvēkus nebaidīties no iespējamām grūtībām, bet rast risinājumus un noticēt pārmaiņu iespējamībai un rezultātiem. Tieši tāpēc šajā forumā mēs mudināsim projektu ieviesējus runāt arī par darba procesu un tajā sastaptajām grūtībām, jo tieši šāda atklāta pieredzes apmaiņa būs visnoderīgākā tiem, kuri plāno uzsākt līdzīgas darbības.

Ir svarīgi atcerēties, ka izglītība nav brīnumlīdzeklis, kas atrisina visas problēmas, taču tai ir būtiska loma sabiedrības ilgtermiņa attīstībā un ikdienā visās tās jomās un izpausmēs. Savukārt skola, lai arī tā nav vienīgā vieta, kur cilvēks mācās,  ir iespēja un resurss, kas jāizmanto. Skola simbolizē izglītību un, atceroties, ka ar  izglītību mūsdienās saprotam daudz ko vairāk kā tikai formālo izglītību mācību stundās, iespējams  Latvijas skolas ne vien nosargāt, bet arī padarīt par būtiskām, vitālām un ļoti nepieciešamām vietējās sabiedrības vienībām. Tieši dzīves izglītības ielaišana skolas telpās – visu vecumu un interešu vietējās sabiedrības iedzīvotājiem – var izrādīties par atslēgu, kā nepazaudēt skolu. Vēl jo vairāk, tas var palīdzēt kopienai veidoties un nostiprināties par vietu, kuru, izvēloties dzīves vietu, apdomās pilsētas steigas un anonimitātes nogurdinātās vai pārmaiņām un darbībai gatavās jaunās ģimenes.

Ģimenes ir vietējās sabiedrības “apdrošināšanas polises”, šodienas resurss un nākotnes iespējas. SFL iniciatīva „Pārmaiņu iespējas skolām” sniedz iespēju vietējām kopienām meklēt veidus, kā uzrunāt, izmantot un attīstīt šos resursus. Tā mudina cilvēkus meklēt ceļus no hobija uz nodarbinātību, no vajadzības uz iespēju, no gaidīšanas uz darīšanu.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: