Murmastiene – mūsu mājas

Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts ”Murmastiene- mūsu mājas”, ko iesniegusi Varakļānu novada pašvaldība, startē ar vēl nebijušu aktivitāšu klāstu, kas patīk un ir noderīgas ļoti daudziem vietējās sabiedrības cilvēkiem.

Jau 11. janvārī tika atvērta mazo, trīs un četrus gadus veco bērnu grupiņa ”Cālīši”. Noskaidrojām, ka 17 bērniņi neapmeklē tuvējos bērnudārzus. Pašlaik skolā sačalojuši 7 bērniņi. Viņi labi iejutušies, priecājas par jauko telpu, spēļu mantām, maltītēm un mēģina saklausīt audzinātāju balsi. Divas meitenītes gatavojas konkursam ”Cālis”, jo ir labas dziedātājas. Varakļānu novada dome atbalsta mūsu vēlmi piesaistīt bērnus skolai, jo mums pagastā nav bērnudārza. Ar februāri ”Cālīšiem ” notiks logopēda, mūzikas, deju un pirktiņdarbu nodarbības. Jau tagad mazie bērniņi zīmē, vingrina rociņas visādos darbiņos, bet vislabāk viņiem patīk rotaļāties, kā arī ieturēt kopīgas maltītes, lietojot jaunos, skaistos projekta ietvaros iegādātos traukus. Ar bērniem nodarbojas ļoti jauks cilvēks, kas vēl neilgi pati bija pilntiesīga auklīte bērnudārzā, taču pašlaik to nedara saņemtās invaliditātes pēc. Otra darbiniece ir trīs bērnu māmiņa, kurai ilgu laiku nebija darba. Ne vien bērni un viņu vecāki, bet arī abas audzinātājas ar darbu ir apmierinātas un saka paldies par to. Nodarbības vadīs skolotāji, kuriem tā ir iespēja gan dalīties savā pieredzē un sekmēt bērnu attīstību un mācīšanos, gan arī iespēja vairāk nopelnīt. Tas ir jauki un ieguvēji esam visi.

26.janvārī notika 1. nodarbība velosipēdistiem. 12 gadus vecie skolēni pēc veiksmīgi apgūtā kursa iegūs velosipēdistu tiesības. Nodarbības apmeklē arī jaunāko klašu skolēni, kuri labprāt klausās instruktora stāstījumu un skatās attēlus. Nodarbības vada pieredzējušais instruktors Juris Dukaļskis. Kursos mācās arī divas skolotājas, kuras secina, ka tagad varēs pavasarī kopā ar bērniem pavasarī braukt ekskursijā ar velosipēdiem, jo būs tiesības. Kopuma kursus apmeklē 46 dalībnieki

Ar 11. janvāri skolēniem sākušās nodarbības ”Autobusu vai vecākus gaidot” Tās  vada sākumskolas skolotājas Iveta Grudule un Modra Broka. Esam devuši iespēju skolēniem sagatavot skolā nākamajai dienai mājas darbus un piedalīties nodarbībās pēc interesēm. Zēni labprāt spēlē volejbolu nodarbībās ”Sportotprieks” pie sporta skolotāja Valda Broka. Jau iepriekš mūsu volejbolisti ir labākie bijušajā Madonas rajonā. Nu viņi iesaistījušies jaunā republikas turnīrā. Pirmā uzvara jau gūta Degumniekos  26.janvārī.

Mūsu skolas dejotāji ieguvuši tiesības šogad piedalīties dziesmu un deju svētkos Rīgā. Nodarbībās ”Dejotprieks” nu tiek vēl apgūtas un pieslīpētas visas skates dejas. Skolotāja Vija Pelse sarūpējusi jaunus tērpus, tie būs ļoti skaisti un ceram, ka mūsu dejotāju sniegums priecēs skatītājus. Citādi nemaz nevar būt.

Visas šīs darbības un notikumi nebūtu iespējami bez Sorosa fonda – Latvija sniegtā finansējuma. Tiek veikti arī citi būtiski darbi: esam pasūtījuši bērnu  žurnālus visam gadam, skolas bibliotekāres darba laiks nu pagarinājies par vairākām stundām, tāpēc bērni var ilgāk izmantot bibliotēku, šķirstīt žurnālus, lasīt interesējošo literatūru utt. Bērnu žūrijas lasītāji pārrunā  grāmatu saturu un   izsaka savas domas par ilustrācijām.

Esam iegādājušies arī papildus sporta inventāru. Tagad vairs nav problēmu vadīt stundas, ja, piemēram, nepieciešamas daudzas bumbas. Līdz ar to sporta stundas kļūst interesantākas.

Jaunā angļu valodas skolotāja Līga Stepiņa  pirmsskolas audzēkņiem māca angļu valodu. Arī tas ir kas jauns, bērni spēlējas, sauc dzīvnieciņu vārdus angļu valodā, klausās bērnu dziesmas angļu valodā, mēģina dziedāt līdzi. Vecāki saka paldies par šo iespēju bērniem mācīties svešvalodu.

Mūsu skolas 5.-9. klašu skolēni iesaistījušies jaunsardzes nodarbībās. Oskars Kančs nodrošina, ka šīs nodarbības ir interesantas. Tagad gatavojamies O. Kalpaka balvas izcīņai militarizētajā stafetē Madonā.

Darbs projektā turpinās, un par to mēs turpināsim informēt, kad būs nākamie jaunumi. Lai visiem labi veicas, īstenojot savus projektus!

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: