Izvaltas pamatskolā darbojas Daudzfunkcionāls izglītības centrs

No 2010. gada 12. janvāra Izvaltas pamatskolā, Saules ielā 1 darbu uzsāka Daudzfunkcionāls izglītības centrs.

No 2010.gada janvāra līdz.novembra beigām centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības, uz kuriem tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Piedāvājums  ir plašs; tas balstās uz vietējo iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti un aptver šādas darbības jomas:

* Interešu izglītības pulciņu nodarbības bērniem (folkloras, teātra, deju, novadpetniecības)
* Rokdarbu pulciņa nodarbības pieaugušajiem
* Lekcijas un radošās dienas pieaugušajiem
* Pieaugušo tālākizglītība:
– Datorapmācība dalībniekiem bez priekšzināšanām
– Angļu valoda dalībniekiem bez priekšzināšanām
* Talka un vides konkursi
* Vasaras radošā nometne bērniem
* Ekskursija ģimenēm
* Atvērto durvju diena Izvaltā – Miķeļdienā

Daudzfunkcionālajam izglītības centram jau izveidots arī savs logo, kura autore ir jaunā māksliniece Laine Uzulēna. Sadarbība ar viņu plānota visā projekta īstenošanas laikā.

Projekta īstenotāji tic, ka, uzsākot savu darbību, Daudzfunkcionālais izglītības centrs sniegs jaunas iespējas skolai, kā arī spēs uzlabot dzīves kvalitāti Izvaltā un visā novadā. Tāpēc projekta komandas novēlējums visiem skan šādi: „Nestāviet malā! Darbojieties! Gūstiet prieku un atrodiet savu laimes atslēdziņu!”

No 2010. gada 12. janvāra Izvaltas pamatskolā, Saules ielā 1 darbu uzsāka Daudzfunkcionāls izglītības centrs .

Daudzfunkcionālajam izglītības centram jau izveidots arī savs logo, kura autore ir jaunā māksliniece Laine Uzulēna. Sadarbība ar viņu plānota visā projekta īstenošanas laikā.

No 2010.gada janvāra līdz.novembra beigām centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības, uz kuriem tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Piedāvājums  ir plašs; tas balstās uz vietējo iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti un aptver šādas darbības jomas:

  • Interešu izglītības pulciņu nodarbības bērniem (folkloras, teātra, deju, novadpetniecības)
  • Rokdarbu pulciņa nodarbības pieaugušajiem
  • Lekcijas un radošās dienas pieaugušajiem
  • Pieaugušo tālākizglītība:

* Datorapmācība dalībniekiem bez priekšzināšanām

* Angļu valoda dalībniekiem bez priekšzināšanām

  • Talka un vides konkursi
  • Vasaras radošā nometne bērniem
  • Ekskursija ģimenēm
  • Atvērto durvju diena Izvaltā – Miķeļdienā

Projekta īstenotāji tic, ka, uzsākot savu darbību, Daudzfunkcionālais izglītības centrs sniegs jaunas iespējas skolai, kā arī spēs uzlabot dzīves kvalitāti Izvaltā un visā novadā. Tāpēc projekta komandas novēlējums visiem skan šādi: „Nestāviet malā! Darbojieties! Gūstiet prieku un atrodiet savu laimes atslēdziņu!”

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: