Drustos īsteno astoņas aizraujošas aktivitātes

Projekta realizācijai ķērāmies klāt tūlīt pēc rezultātu paziņošanas un aktīvi darbojamies jau ceturto mēnesi. Projekta realizācija notiek īstenojot 8 dažādas aizraujošas aktivitātes, kuras vada darbīgi un zinoši pedagogi:

1.Skolotāju, vecāku izglītošana pārmaiņu procesā (vad. A. Vašile)

Aktivitātes ietvaros notiek izglītojošas lekcijas un semināri, kas veicina ikvienu apzināt savas personības unikalitāti. Jau pirmajās nodarbībās par pusaudžu vecumposma īpatnībām vecāki kopā ar skolotājiem izsecināja ļoti svarīgas lietas, proti, ka pusaudžu vecums nav kaut kāds „invalīdu „vecums, ka pret pusaudzi jāizturas sevišķi saudzīgi, gluži pretēji- tas ir lielas enerģijas, lielu ieceru un aktīvas darbības laiks. Aktīvi darbojoties visiem kopā, bērniem, vecākiem, skolotājiem- iespējams sasniegt labus rezultātus. Pašapziņa veidojas darbībā, saskarsmē un sevis audzināšanas procesā.

2.Informācijas tehnoloģijas (IT) mūsu dzīvē(vad. V. Lapiņa)

Projekts devis iespēju pilnveidot datorklasi – iegādāti 5 jauni datori un varam aktīvi mācīties orientēties interneta pasaulē.

Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Cilvēks ir jauns, kamēr viņā mājo vēlēšanās apgūt vēl nezināmo!

3.Mākslas darbu veidošana ikdienas stresa mazināšanai (vad. R. Slaidiņa)

Mums viss apkārt ir māksla – zieds, māja, mēs paši esam māksla un mums tikai tā jāspēj ieraudzīt un saprast. …un kā ir ar tevi? Zīmējot mēs relaksējamies, aizmūkam no ikdienas dzīves. Ir skaisti piepildīt sapņus, mums tas ir izdevies. Mēs darbojamies!

Sākam izzināt mākslas pasauli, iegādājāmies krāsas, otas, papīru u.c. nepieciešamos materiālus.  Veidosim savu mākslas istabu.

4.Bērnu rotaļistabas izveide un nodarbību vadīšana (vad. A. Zvēriņa un M. Kovriga)

Projekta norises laikā, kad vecāki darbojas dažādos interešo pulciņos, viņiem ir dota iespēja atstāt savus bērnus pieredzējušu skolotāju uzraudzībā. Rotaļu istabā ar lielu interesi rosās pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuri pēc savas izvēles var gan spēlēties ar jaunākajām rotaļlietām un spēlēm, gan piedalīties kustību rotaļās, gan darboties izzinošās nodarbībās, kas cieši saistītas ar gada ritumu, gadskārtu svētkiem un norisēm dabā. Pateicoties šim projektam, bērniem ir iespēja darboties ar tādiem materiāliem, kurus paši nevaram atļauties iegādāties. Pati telpa – rotaļistaba vēl ir tapšanas stadijā, tāpēc atlikušajā projekta norises laikā joprojām gaidam jaunus dalībniekus un “mazos un lielos” palīgus, kuriem patīk darboties kopā!

5. Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide racionālai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai (vad. I. Zariņa)

Īstenojot projektu, nodarbību sākumā iecerēts iepazīstināt bērnus ar dažādiem procesiem dabā, dabas likumiem, veikt novērojumus un eksperimentus. Otrajā daļā- kustību rotaļas un spēles.

Projekta norises sākumā notika zīmējumu konkurss „Mans sapņu rotaļu laukums.” Nodarbībās un eksperimentos bērni tiek iepazīstināti ar ūdens un citu dabisku vielu īpašībām.

Gaidot rotaļu un spēļu laukuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu, rotaļām izmantojam skolas zāli. Ja labi laika apstākļi- ejam ārā. Šajā aktivitātē bērni vienmēr labprāt piedalās.

6.Karjeras centra ,,Es darba tirgū” izveide (vad. I. Lejmalniece)

Projekta ietvaros ir uzsākta karjeras centra izveide, kurā būs pieejami materiāli par dažādām mācību iestādēm, dators, televizors u.c. aprīkojums, lai izzinātu piedāvātās iespējas. Paredzētas dažādas praktiskas nodarbības (interneta resursu iepazīšana, CV, motivācijas vēstule, darba likumdošana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem u.tt.)

Interesanti ir sarunāties ar cilvēku, no kura var mācīties un kuru var pamācīt. Mācīšanās visa mūža garumā paver iespēju uzlabot dzīvi ne tikai sev, bet arī citiem.

7.Mūsdienu tehnoloģiju un dabas materiālu izmantošana dažādu tekstildarbu  un sadzīves priekšmetu gatavošanā (vad. A. Rēdmane)

Īstenojot aktivitāti, paredzētas praktiskās nodarbības interjera iekārtošanā, sava stila veidošanā, sadzīves un interjera priekšmetu gatavošanā, tērpa atjaunošanā un dabas objektu izveidē. Nodarbības palīdzēs veidot individuālu, praktisku un skaistu dzīves vidi, savu stilu.

Pašlaik notiek nodarbības radošajās darbnīcās, kur iedzīvotāji apgūst iemaņas floristikā- gatavo adventes vainagus no našfiniera, šuj Ziemassvētku kartiņas, appērļo eglīšu bumbas, gūst iemaņas, kā ātri un lēti uzadīt skaistu volānšalli.

8. Pozitīvas pašapziņas un estētiskas pasaules veidošana mākslinieciskās pašdarbības procesā (vad. M. Daugule)

Ar Sorosa fonda -Latvija finansiālu atbalstu varējām noorganizēt krāšņus „Rudens svētkus” Mārtiņdienā, skaistas Latvijas gadadienas svinības, kuru norisē dalību ņēma gan skolēni, gan viņu vecāki, gan vecmāmiņu ansamblis „Atvasara”, kā arī skolotāji un citi novada iedzīvotāji. Pateicoties projekta finansējumam, varējām izmantot līdzekļus telpu dekorēšanai pasākumiem, Ziemassvētki visiem novada iedzīvotājiem izvērtās par brīnumu…

Iegādājāmies gan spoguļbumbas, gan divus mikrofonus solistiem, gan materiālus dekorēšanai. Ievērojami palielinājās skolēnu un sabiedrības aktivitāte un ieinteresētība darbībās. Ceram, ka turpmākais darbs būs tikpat veiksmīgs un radošs.

Paldies Sorosa fonda -Latvija dotajai iespējai! Tā neliela lauku skola pamazām kļūst par pagasta izglītības, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu centru.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: